xeplus

Màn cứu nguy của bố mẹ cho chú voi con ham chơi cực đáng yêu

Chú voi con ham chơi nên sảy chân rớt xuống hố. May mắn thay, cha mẹ chú đã xuất hiện và có màn cứu nguy cho bé voi ham chơi kịp thời.

xeplus, 11/3/15