Thanh Hằng

Tình huống nhận thẻ đỏ vô duyên của Di Maria

Sau khi nhận thẻ vàng với tình huống ăn vạ hòng kiếm một quả phạt cho M.U, Di Maria bị đuổi vì phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài.

Thanh Hằng, 10/3/15