SV2013's Recent Activity

  1. SV2013 đã đăng chủ đề mới.

    Giới thiệu về in ảnh Fine-Art: Đặc tính và ý nghĩa của màu ảnh

    Trong Phần 2 của loạt bài này, chúng ta đã thảo luận về khoảng màu chẳng hạn như sRGB, Adobe RGB v.v., và tầm quan trọng của việc chọn...

    Diễn đàn: Xóm Nhiếp Ảnh

    19/9/17 lúc 23:18