4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm sinh học 6

Thảo luận trong 'Sinh học lớp 6' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 7/7/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức


  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


  Câu 1.(3 điểm): Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? Thực vật học có mấy nhiệm vụ ?

  Câu 2.(3 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

  Câu 3.(4 điểm): Nêu đặc điểm chung của thực vật ?


  Hết

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  Môn: Sinh học 6

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


  Câu 1.(3 điểm): Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? Thực vật học có mấy nhiệm vụ ?

  Câu 2.(3 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

  Câu 3.(4 điểm): Nêu đặc điểm chung của thực vật ?


  Hết
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  Môn: Sinh học 6

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


  Câu 1.(3 điểm): Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? Thực vật học có mấy nhiệm vụ ?

  Câu 2.(3 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

  Câu 3.(4 điểm): Nêu đặc điểm chung của thực vật ?


  Hết

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------​


  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  Môn: Sinh học 6

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


  Câu 1.(3 điểm): Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? Thực vật học có mấy nhiệm vụ ?

  Câu 2.(3 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

  Câu 3.(4 điểm): Nêu đặc điểm chung của thực vật ?
  Loading...

Chia sẻ trang này