7 loại mẫu câu đơn giản

Thảo luận trong 'Kỹ năng viết' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 27/7/13.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  7 loại mẫu câu đơn giản

  1. Subject + Verb (Verb - nội động từ).
  Ex: My friend is waiting.

  2. Subject + Verb + Object (Verb - ngoại động từ)
  Ex: The company sells mobile phones.

  3. Subject + Verb + Complement (*)
  Ex:
  - This color is nice (Complement - Adj)
  - The old cinema became a nightclub (Complement - Noun)

  (*) A complement usually gives information about the Subject of the sentence. It can be an adjective phrase (e.g. nice) or a noun phrase (e.g. a nightclub).

  4. Subject + Verb + Adverbial (*).
  Ex:
  - The concert is tomorrow.
  - The photos lay on the table.
  - The Olympics are every four years.

  (*) An adverbial expresses an idea such as when, how, or why something happens. It can be an adverb (e.g. tomorrow), a preposition phrase (e.g. on the table) or a noun (e.g. every four years).

  5. Subject + Verb + Object + Object.
  Ex: We should give the children some money.

  6. Subject + Verb + Object + Complement (*)
  Ex:
  - The project kept everyone very busy (Object complement)
  - The group made Simon their spokesman (Object complement)

  (*) There are two different kinds of complement: Subject complement and object complement.

  7. Subject + Verb + Object + Adverbial.
  Ex: I put my credit card in my wallet.

  P/s: Để nhớ được các cấu trúc này các bạn nên đặt ít nhất 5 câu cho mỗi loại. Chúc các bạn thành thạo khi sử dụng các cấu trúc câu cơ bản này.
  Loading...

Chia sẻ trang này