Bài 27 : Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố động, thực vật trên trái đất

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 6' bắt đầu bởi tkt057, 25/6/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Địa 6 - Bài 27 : Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố động, thực vật trên trái đất


  LỚP VỎ SINH VẬT - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THƯC -ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
  1. Lớp vỏ sinh vật

  - Các SV sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật
  - SV xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển

  2.Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật ,động vật
  a. Đối với thực vật

  - Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật

  - Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật


  - Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật
  +Thực vật chân núi rừng lá rộng
  +Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp
  +Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim
  - Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố TV,các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau

  b.Động vật
  - Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên trái đất
  - Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển


  c. Mối quan hệ giữa thực vật với động vật
  - Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật
  - Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật

  3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật , thực vật trên trái đất

  a.Tích cực
  - Mang giống cây trồng,vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố
  - Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao
  b.Tiêu cực
  - Phá rừng bừa bãi -> tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống
  - Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số ->thu hẹp môi trường sống sinh vật

  BÀI TẬP
  1. SV tồn tại và PT ở những đâu trên bề mặt trái đất ?

  a. Trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển
  b.Trong lớp đất đá, khí quyển, hơi nước
  c. Trong lớp đất đá, khí quyển, dầu hỏa
  d. Trong lớp đất đá, khí quyển, cây rừng

  2. yếu tố nào của khí hậu quyết định sự phát triển của cảnh quan thực vật a. Nhiệt độ và độ ẩm
  b. Lương mưa và sự phân bố lượng mưa
  c. Lượng mưa và nhiệt độ
  3. Lương mưa và độ phì nhiêu của đất

  3. Nhận xét sự thay đổi loại rừng theo từng độ cao ?a. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm nên thực vật không thay đổi theo
  b. Càng lên cao nhiệt độ càng cao nên thực vật thay đổi theo
  c. Càng lên cao nhiệt độ càng hạ nên thực vật không thay đổi theo
  d. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm nên thực vật thay đổi theo
  4. VD về mối quan hệ giữa ĐV vơí TV?
  a. Rừng Ôn đới nhiều tầng thì có nhiều ĐV sinh sống
  b. Rừng Nhiệt đới phát triển nhiều tầng thì có nhiều ĐV sinh sống
  c. Rừng Taiga thì có nhiều ĐV sinh sống
  d. Rừng lá rộng thì có nhiều ĐV sinh sống

  5. Diền vào chỗ trống sau:
  Ảnh hưởng tích cực ,tiêu cực tới sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất
  a.Tích cực
  - Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để .......
  - Cải tạo nhiều ....... có hiệu quả KT cao
  b.Tiêu cực
  - Phá rừng bừa bãi dẫn đến tiêu cực TV,ĐV ....... sinh sống
  - Ô nhiễm môi trường do PTCN ,PTDS, ......... môi trường

  Đáp án

  1.a
  2.c
  3.d
  4.b
  5.
  a. Mở rộng sự phân bố - giống cây trồng vật nuôi
  b.Mất nơi cư trú - thu hẹp
  Loading...

Chia sẻ trang này