Bài giảng Di truyền học - ĐH Huế

Thảo luận trong 'Sinh học dành cho Đại học - Cao đẳng' bắt đầu bởi truongkienthuc, 20/2/13.

Loading...
 1. truongkienthuc

  truongkienthuc Administrator

  Biên soạn: Trương Thị Bích Phượng - Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

  Nội dung bài giảng di truyền học:
  • Giới thiệu bản chất của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, dạng DNA khác nhau trong tế bào.
  • Giới thiệu về sao chép DNA, nguyên tắc của sao chép và các nhân tố tham gia vào quá trình sao chép DNA, các hệ thống sửa sai DNA nhằm duy trì tính chính xác của thông tin di truyền qua các thế hệ.
  • Giới thiệu các cấu trúc trong tế bào có khả năng tự tái sinh, chu trình tế bào, các hình thức phân bào, các phương thức sinh sản.
  • Giới thiệu quy luật Mendel về sự di truyền, sự phân ly kiểu hình trong trường hợp tính trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn và một số tính trạng di truyền kiểu Mendel.
  • Giới thiệu về tương tác gen allele, tương tác giữa các gene không allele, những phức tạp trong biểu hiện gen và tác động của môi trường đến sự hình thành kiểu hình.
  • Giới thiệu sự di truyền liên kết với giới tính, một số ví dụ về các gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính và ứng dụng của chúng. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau theo quy luật liên kết.
  • Giới thiệu các hiện tượng di truyền ở vi khuẩn, sự chuyển vị và cơ sở di truyền tính kháng thuốc của các vi khuẩn gây bệnh.
  • Giới thiệu sự di truyền của thực khuẩn thể, nghiên cứu sự sắp xếp các gen, các đặc tính của virus và, trên cơ sở bản chất của genome của virus đã xác định kiểu sao chép.
  • Phân tích di truyền ở một số vi tảo và vi nấm, chủ yếu tập trung nghiên cứu các đặc điểm của vi nấm, vi tảo như tính không dung hợp, phân tích bộ bốn, phân tích di truyền trong chu trình cận hữu tính, nhiễm sắc thể nhân tạo
  • Giới thiệu DNA của các bào quan ty thể, lạp thể và sự di truyền do các gene trong tế bào chất quy đinh.
  • Giới thiệu về các quá trình điều hòa trong cơ thể sinh vật. Sự điều hòa của gen được thực hiện ở các mức khác nhau. Hoạt động theo kiểu operon đặc trưng cho điều hòa ở Prokaryote. Ở Eukaryote có các cơ chế điều hòa phức tạp.
  • Giới thiệu các kiểu đột biến gen, cơ chế phát sinh và hậu quả của chúng. Cơ chế sữa chữa các đột biến đã làm giảm tỷ lệ đột biến, duy trì tính ổn định của vật liệu di truyền. Ngoài đột biến gene, yếu tố di truyền vận động cũng là nhân tố làm tăng tần số đột biến
  • Giới thiệu các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, bản chất của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, dạng DNA khác nhau trong tế bào.

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này