Bài tập hóa học lớp 10 khó

Thảo luận trong 'Hóa học lớp 10' bắt đầu bởi SV2013, 29/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Ai biết chỉ mình làm các bài này nha, minh đang cần:

  1. Hòa tan 1,7g hh gồm Zn và kim loại M trong dd HCl thu được 0.672 lít khí (đktc) và dd A. Mặt khác, để hòa tan 1,9g kim loại M thì dùng không hết 200ml dd HCl 0,5M.
  a) Xác định kim loại M biết M thuộc nhóm IIA
  b) Tinh C% của các chất trong dd A, biết rằng dd HCl có nồng độ 10% và để trung hòa dd A phải dùng hết 12,5g dd NaOH 29,2%.
  2. Hòa tan hoàn toàn 9,65g hh Al và Fe trong dd HCl dư, dd thu được cho tác dụng với dd NaOH dư, lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lương không đổi còn lại 8g chất rắn. Tính C% cùa Fe trong hh ban đầu?
  3. Hòa tan 20g hh X gồm Al và Fe trong dd HCl thu được 6,72 lít hidro (đktc), dung dich Y và chất rắn Z. Cho Z vào dd NaOH dư, thấy khối lượng chất rắn Z giảm 2,7g so với ban đầu. Tính C% khối lượng các kim loại trong hh X?
  4. Đố 40,6g một hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo thu được 65,45g hh rắn. Cho hh rắn này tan hết vào dd HCl thì thu được V lít khí hidro (đktc). Dẫn V lít khí này đi qua ống đựng 80g CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32g chất rắn và chỉ có 80% khí hidro tham gia pứ. Tính C% khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu?
  5. Hòa tan hoàn toàn 33g hh X gồm Fe và Al vào 600ml dd HCl. Hỏi hh X có tan hết không?
  6. Cho 3,87g hh A gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa axit HCl 1M vá H2SO4 0,5m thu được dd B và 4,368 lít H2 (đktc). Hãy chứng minh rằng trong dd B còn dư axit.
  7. Cho 13,5 g hh Cl2 và Br2 có tỉ lệ mol 5:2 vào dd chứa 36g NaI. Cô cạn dd thu được sau pứ kết thúc, thu được m g chất rắn. Tính m
  8. Sục 11,2 lít (đktc) khí Cl2 vào 500ml dd A gồm NaBr 2M và NaI 1M. Sau khi pứ kết thúc, cô cạn dd cho đến khi thu được m g muối khan. Tính m
  9. Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, NaBr, NaI
  Thí nghiệm 1: Lấy 5,76g A tác dụng với lượng dư dd Brom, cô cạn dd thu đuôc 5,92 g muối khan
  Thí nghiệm 2: Hòa tan 5,76g A vào nước rồi cho một lương khí clo sục qua dd. Sau một thời gian, cô cạn thì thu được 3,955 g muôi khan trong đó có 0,05 mol Cl‑.
  Tính khối lương NaBr trong hh ban đầu?
  Loading...

Chia sẻ trang này