Các bạn lớp 10 vào giải bài hóa học này nhé

Thảo luận trong 'Hóa học lớp 10' bắt đầu bởi SV2013, 29/4/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Cho 0.03 mol CO2 hấp thụ vào 200ml dd Ba(OH)2, sau phản ứng thu được 3.94 gam kết tủa. Tính nồng độ dd Ba(OH)2 đã dùng.
  Loading...
 2. thaolovely

  thaolovely Thành viên BQT

  nCO2= 0,03
  nBa(OH)2 = ?
  ta xét các trường hợp :
  TH1: PU tạo 1 muối axit Ba(HCO3)2 thì 2.nBa(OH)2 / n CO2 <1
  2CO2 + Ba(OH)2 -------> Ba(HCO3)2
  0,03 0,0152 <----- 3,94/259( 0,0152mol)
  2. 0,0152/ 0.03 >1 (loại)
  TH2 : PU tạo 1 muối trung hòa thì 2.nBa(OH)2/ nCO2> 2
  2CO2 + Ba(OH)2 ------> BaCO3 + H2O
  0,03 0,019 <----- 3,94/197( 0,019mol)
  2. o.19/0.03< 2( loại )
  vậy PU tạo 2 muối
  CO2 + Ba(OH)2 --------> Ba(HCO3)2 (1)

  CO2 + Ba(OH)2 --------> BaCO3 + H2O (2)
  gọi x là số mol Ba(OH)2 ở (1)
  y ------------------------(2)
  khi đó từ PT ta suy ra
  2x+y= o,o3
  259x+197y=3.94
  ---> x=? ---->y =? từ đó tính nồng độ Ba(OH)2
  Bài giải đảm bảo về hướng giả nhưng trong quá trình tính toán có thể có sai sót
: hoa hoc 10

Chia sẻ trang này