CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ BẰNG TIẾNG ANH

Thảo luận trong 'Kỹ năng nói' bắt đầu bởi truongkienthuc, 21/5/13.

Loading...
 1. truongkienthuc

  truongkienthuc Administrator

  1. Tử số:
  Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….
  - 1/5 = one / fifth
  - 1/2 = one (a) half

  2. Mẫu số:
  Có hai trường hợp:
  * Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s)
  - 2/6 : two sixths
  - 3/4 = three quarters
  * Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over.
  - 3/462 = three over four six two
  - 22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

  3. Nếu là hỗn số:
  Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)
  - 2 3/5 = two and three fifths
  - 5 6/7 = five and six sevenths
  - 6 1/4 = six and a quarter

  4. Trường hợp đặc biệt
  Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:
  - 1/2 = a half hoặc one (a) half
  - 1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán họcvẫn được dùng là one fourth)
  - 3/4 = three quarters
  - 1/100 = one hundredth
  - 1% = one percent hoặc a percent
  - 1/1000 = one thousandth – one a thousandth – one over a thousand
  Loading...

Chia sẻ trang này