Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013

Thảo luận trong 'Hỏi đáp pháp luật' bắt đầu bởi truongkienthuc, 27/9/13.

Loading...
 1. truongkienthuc

  truongkienthuc Administrator

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013
  Tôi muốn biết về cách tính thuế thu nhập cá nhân một cách đơn gian nhất? (Tiêu Phong).
  Trả lời:

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:
  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

  Trong đó:
  1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

  - Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.
  - Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng)
  - Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

  2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:
  [table=100%]Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) | Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%)
  1 | Đến 60 | Đến 5 | 5
  2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10
  3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15
  4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20
  5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25
  6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30
  7 | Trên 960 | Trên 80 | 35
  [/table]
  Ví dụ: Bà Nguyễn Hoàng Anh có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), Bà Anh phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Bà Anh không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh được tính như sau:
  Bà Anh được giảm trừ các khoản sau: (từ 1/7/2013)
  • Cho bản thân là: 9 triệu đồng.
  • Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng x 2 người =7,2 triệu đồng
  - Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là: 90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng =73,8 triệu đồng
  - Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:
  + Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%: 5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng​
  + Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%: (10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng​
  + Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%: (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng​
  + Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%: (32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng​
  + Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%: (52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng​
  + Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%: (73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng​

  Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng
  Loading...
 2. HuyNam

  HuyNam Thành viên mới

  Xem chi tiết tại THÔNG TƯ 111
 3. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Download file đính kèm!

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này