Cấu trúc chỉ đường trong tiếng hàn hay dùng cho người hay đi du lịch!!!

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ khác: Đức, Ý, Hàn, Nhật ....' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 31/7/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Bài 4 : Rẽ phải đến công ty


  I. Từ mới

  준비하다 Chuẩn bị 만들다 Làm
  놀다 Chơi 소풍가다 Đi dã ngoại
  알다 Biết 무르다 Không biết
  찾다 Tìm kiếm 필요하다 Cần
  근저 Gần 정도 Khoảng 그저께 Hôm kia
  어제 Hôm qua 오늘 Hôm nay 내일 Ngày mai
  작년 Năm ngoái 올해 Năm nay 내년 Sang năm
  지난주 Tuần trước 이번주 Tuần này 다음주 Tuần sau
  지난달 Tháng trước 이번달 Tháng này 다음달 Tháng sau
  동 Đông 서 Tây
  남 Nam 북 Bắc
  지도 Bản đồ 농담 Câu nói đùa
  도시락 Thức ăn

  남이섬 Đảo Nami
  춘전 Chung Cheon

  II. Ngữ pháp

  1. 그런데

  그런데 có nghĩa là nhưng. Được dùng với 2 tình huống

  - Dùng để biểu đạt khi nghĩa của câu sau đối lập với câu trước.

  Ví dụ : 한국어는 어럽습니다.
  한국어는 재미있습니다
  ð 한국어는 어럽습니다, 그런데 재미있습니다.

  - Dùng khi có ý muốn thay đổi chủ đề câu chuyện.
  Ví dụ : 남이섬은 어디에 있어요?
  주말 날씨가 어때요?
  ð 남이섬은 춘전근저에 있어요, 그런데 주말 날씨는 어때요?

  2. V 아/어/ 주다

  Lúc ra lệnh hay nhờ vả ta dùng mệnh lệnh cách (으)세요. Nhưng so với (으)세요 thì 아/어/해주다mang tính khiêm tốn hơn.
  아/어 주다 đứng sau danh từ và thường đi cùng với (으)세요 cho nên trong rất nhiều trường hợp có dạng là 아/어/해 주세요
  - 주세요 được dùng khi động từ kết thúc bằng âm ,
  - 주세요 được dùng khi động từ kết thúc bằng các âm khác
  - 주새요 được dùng khi động từ được tạo bởi 하다
  - Trong trường hợp động từ kết thúc bằng âm thì + =

  가다 가주세요 오다 와주세요
  앉다 앉아주세요 읽다 읽어주세요
  가다리다 가다려주세요 말하다 말해주세요
  운전하다 운전해주세요

  3. Bắt đầu (부터) và Kết thúc (까지)

  -Chỉ thời gian bắt đầu (부터) và kết thúc (까지)
  오늘부터 내일까지 집에서 쉬어요.

  장소명사 _ 에서 장소명사_까지

  -Chỉ địa điểm bắt đầu (에서) và kết thúc (까지)
  서울에서 베트남까지 비행기를 타고 가요.

  4. N+ (으)로

  - (으)로 đứng sau danh từ, có khả năng chỉ phương hướng.
  Danh từ đứng trước (으)로 thường là các danh từ liên quan đến phương hướng hay danh từ chỉ nơi chốn. Động từ đi kèm thường là 가다, 오다.
  Nếu danh từ phía trước có patchim thì dùng 으로, nếu không thì dùng .

  Ví dụ : 어른쪽으로, 아래, 사무실

  - Vì biểu hiện phương hướng nên động từ trong câu cũng giống . Tuy nhiên chỉ địa điểm nên sau thường là 있다 hoặc 없다 và cấu trúc câu là:

  장소명사 + + 있다/없다

  - (으)로đi với động từ chỉ sự chuyển động và thường sử dụng dưới hình thức:

  N địa điểm+ (으)로 + 가다/오다

  오른쪽으로 가요. Đi về phía bên phải.
  회사 와요. Đi đến công ty.
  올라가세요. Đi lên tầng 2.
  Theo: Trung tâm tiếng Hàn SOFL​
  Loading...
: tiếng hàn

Chia sẻ trang này