Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thuốc

Thảo luận trong 'Đồ án - luận án Y khoa' bắt đầu bởi Hồng Hương, 11/5/13.

Loading...
 1. Hồng Hương

  Hồng Hương Thành viên BQT

  Luận văn: Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam


  Thông tin thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn và hợp lý. Thông tin thuốc nếu đƣợc cung cấp chính xác, kịp thời sẽ có ảnh hƣởng tích cực đến kết quả điều trị. Đặc biệt, thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều luôn là mối quan tâm rất lớn của các bác sỹ và của cả bệnh nhân.

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này