Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lý có đáp án năm 2014

Thảo luận trong 'Vật lý lớp 12' bắt đầu bởi Hồng Hương, 12/5/14.

Loading...
 1. Hồng Hương

  Hồng Hương Thành viên BQT

  ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN LÝ NĂM 2014
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

  Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi con lắc có li độ là 2 cm thì nó có tốc độ 1 m/s. Tần số dao động của vật là :

  A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz

  Câu 2: Phương trình dao động điều hòa của vật có dạng . Gốc thời gian đã được chọn tại thời điểm nào?

  A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

  B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

  C. Lúc chất điểm có li độ x = +A.

  D. Lúc chất điểm có li độ x = -A.

  Câu 3:vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos (ωt-π)(cm) sau thời gian 1/30(s) vật đi được quãng đường 9 cm.Tần số góc của vật là

  A. 20 π rad/s B. 15π rad/s C. 25π rad/s D. 10π rad/s

  Câu 4: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

  [​IMG]

  Câu5:phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ ,vận tốc, gia tốc là đúng

  A. Trong dao động điều hoà vận tốc và li độ luôn cùng chiều

  B.Trong dao động điều hoà vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều

  C.Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn ngược chiều

  D.Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn cùng chiều

  Câu6: Một con lắc đơn có chiều dài 120cm .Thay đổi chiều dài của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu .Tìm chiều dài mới

  A. 148,148cm B. 133,33cm C. 97,2cm D. 74,07cm

  Câu 7:Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

  A. 12 m/s B. 15 m/s C. 30 m/s D. 25 m/s

  Câu8:Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học .Hai nguồn kết hợp A và B có cùng biên độ a = 1mm cùng chu kỳ 0,2s và cùng pha .Vận tốc truyền sóng là 1m/s.Điểm M cách A 18cm và cách B 13cm có biên độ dao động bằng

  A. 2mm B.1,41mm C. 1,73mm D. 0

  Câu 9: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về tính chất của sự truyền sóng trong môi trường :

  A. Quá trình truyền sóng cũng là quá trình truyền năng lượng

  B. Sóng truyền đi không mang theo vật chất của môi trường

  C. Các sóng âm có tần số khác nhau đều có cùng vận tốc truyền trong một môi trường

  D. Sóng càng mạnh truyền đi càng nhanh

  Câu 10: hai điểm A và B trên mặt chất lỏng là hai nguồn phát sóng theo phương đứng với phương trình lần lượt là u1 = a cos(wt) cm và u2 = a cos(wt ) cm.Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại, nếu:

  [​IMG]

  Câu 11: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp, kết luận nào sau đây là sai:

  A.Cường độ hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị cực đại

  B.Cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế

  C.Hiệu điện thế hai đầu tụ và cuộn cảm có giá trị bằng nhau

  D.Cường độ hiệu dụng không phụ thuộc vào điện trở đoạn mạch

  Câu 12:Một cuộn dây có độ tự cảm L = 2/15 (H) và R = 12Ôm được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là

  A. 3A và 15 KJ. B. 4A và 12 KJ. C. 5A và 18 KJ. D. 6A và 24 KJ

  Câu13:đoạn mạch RLC có L thay đổi được .Hiệu điện thế hai đầu mạch U ổn định tần số f .Khi công suất tiêu thụ của mạch là cực đại thì hệ thức nào sau đây sai?

  A. Pmax=R(Imax)2 B. Pmax= UImax

  C. Pmax= U2/R D. Pmax=UIcos với 0<φ<π/2

  Câu14:Điện áp xoay chiều u = U0cos() hai đầu đoạn mạch thì dòng điện qua mạch là i = I0 cos ().Công suất tiêu thụ là

  A. 0,5 U0I0 B. 0,707U0I0 C. 1,919U0I0 D. 0

  Câu15:Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40mắc nối tiếp với cuộn thuần cảmL.Đặt vào đoạn mạch một hiệu điện thế 40V-50Hz ,biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 40V.Độ tự cảm cuộn dây là:

  A.1/5π H B.√2/5π H C.√2/π H D.2/5π H

  Câu16:Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100pt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,018s cường độ dòng điện tức thời có giá trị i = 0,5I0 vào những thời điểm nào

  A. 1/400 và 2/400. B.1/500 và 3/500 .

  C.1/300 và 5/300 . D.1/600 và 5/600.

  Câu17:Trong đoạn mạchRLCnối tiếp đang cọng hưởng ,tăng tần số dòng điện .Kết luận nào không đúng

  A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm

  B. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng

  C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm

  D. Hệ số công suất của mạch giảm

  Câu 18 :Tụ xoay có điện dung biến thiên mắc với cuộn cảm có độ tự cảm L =2H thành mạch dao động của máy thu vô tuyến , vận tốc ánh sáng là c = 3.108 m/s. Điều chỉnh điện dung bằng bao nhiêu để thu được sóng điện từ có bước sóng 8,4 (m) :

  A. 10-4 /π (F) B. 9,9F C. 9,9 pF D. 480pF

  Câu19. Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại trên tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 thì chu kỳ dao động của mạch là:

  A. T = 2πQ0/ I0 B. T = 2 π C. T = Io/2 π Q0 D. T = Q0 / 2π I0

  Câu 20:Chọn phát biểu sai:

  A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi một chùm ánh sáng trắng truyền qua một lăng kính bị phân tích thành một dãi màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

  B. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau, có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

  C. Ánh sáng có bước sóng càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn.

  D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

  Câu 21Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

  A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm.

  B. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

  C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

  D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.

  Câu 22 Giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 5 cùng phía so với vân trung tâm là 7mm. Khoảng vân là:

  A. 2,5mm B. 2mm C. 3,5mm D.4mm

  Câu 23:Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm Iâng là a =2mm và D = 2m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64mm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là:

  A. 1,6mm B. 1,2mm C. 0,64mm D.2,24mm

  Câu 24 Chọn phát biểu sai:

  A. Máy quang phổ là một dụng cụ được ứng dụng của hiện tượng tán sắc ánh sáng .

  B. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm ánh sáng thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau.

  C. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo chùm tia hội tụ .

  D. Lăng kính trong máy quang phổ là bộ phận có tác dụng làm tán sắc chùm tia sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu đến .

  Câu25:Giới hạn quang điện đồng là 0,30mm;h=6,62.10-34 Js; c=3.108 m/s, e=1,6.10-19 C.Công thoát của electron là:

  A. 3,6eV. B. 4,14eV. C. 2,7eV. D.5eV.

  Câu26:Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có công thóat electron A = 6,625eV . Lần lượt chiếu vào catôt các bước sóng λ1 = 0,1870(μm) ; λ2 = 0,1925(μm) ; λ3 = 0,1685(μm) . Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện? Cho h=6,625.10-34 Js ,c=3.108 m/s

  A. λ1 ; λ2 ; λ3 B. λ2 ; λ3 C. λ1 ; λ3 D. λ3

  Câu 27:Chọn phát biểu sai?

  A. Huỳnh quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngay khi ngừng ánh sáng kích thích. Nó xảy ra với chất lỏng và chất khí.

  B.Lân quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang còn kéo dài một thời gian sau khi ngừng ánh sáng kích thích,nó xảy ra với vật rắn.

  C. Hiện tượng quang hóa là hiện tượng các phản ứng hóa học xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng. Năng lượng cần thiết để phản ứng xảy ra là năng lượng của phôton có tần số thích hợp.

  D. Hiện tượng quang hóa chính là một trường hợp trong đó tính sóng của ánh sáng được thể hiện rõ.

  Câu 28: Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 100(Ω), cuộn dây thuần cảm có L = 1/π (H) và một tụ điện có điện dung C = 10-4/2π (F) mắc nối tiếp nhau. Đặt hai đầu mạch vào một nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp u = 200cos100πt (V). Phải mắc thêm vào mạch một tụ điện có điện dung C0 như thế nào với C và có giá trị bao nhiêu để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện ?

  A. Mắc song song, C0 = 10-4/2π (F).

  B. Mắc song song, C0 = 10-4/π (F).

  C. Mắc nối tiếp, C0 = 10-4/2π (F).

  D. Mắc nối tiếp, C0 = 10-4/π (F).

  Câu29:Đơn vị khối lượng nguyên tử là :

  A. khối lượng của một nguyên tử Hidro

  B. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hidro

  C. khối lượng bằng lần khối lượng của một nguyên tử

  D. khối lượng bằng lần khối lượng của một mol cac bon

  Câu 30:phản ứng 63 Li + 21H -->2(42 He) tỏa năng lượng 22,4 MeV.Tính khối lượng nguyên tử 63 Li .Biết mH=2,01400u,mhe=4,0026u 1u=931,5MeV/c2

  A. 6,021u B. 6,015 u C. 6,055u D.6,035u

  Câu31: Một chất phóng xạ sau 20ngày khối lượng giảm đi 75% khối lượng ban đầu .Tính chu kỳ bán rã của chất đó

  A. 10 ngày B. 20ngày C. 30ngày D. 40ngày

  Câu 32: Tính số hạt nhân nguyên tử có trong 100g 13153I . Cho NA= 6,02. 1023 mol-1

  A. 4,595.1023 hạt B. 45,95.1023 hạt C. 5,495.1023 hạt D. 54,95.1023 hạt

  II. PHẦN RIÊNG [8 câu]

  Thí sinh chọn một trong hai phần (phần A hoặc B)

  A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

  Câu 33: vật dao động điều hòa ở thời điểm t = 0, vật có li độ x = A /2 và đi theo chiều âm. Pha ban đầu có giá trị

  A.π /6 rad B.π /2brad C.5π /6 rad D.π /3 rad

  Câu34: Trên mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B , phương trình dao động tại A, B là

  = cost(cm) ; = cos(t +)(cm) . Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

  A. 0 B. 2cm C. 1cm D. 1/2 cm

  Câu35: Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10-4/3π(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3π/4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=U0cos100πt(V). Tìm L?

  A.1,5/π(H); B. 1/π(H); C.1/2π(H); D. 2/π(H)

  Câu36:biểu thức cường độ dòng điện trong mạch LC lý tưởng là i= 2.10-3cos(105t + )(A) ,biểu thức điện tích trên hai bản tụ là:

  A. q = 2.102sin (105t - ) (C) B.q = 2.10-8sin (105t + ) (C)

  C. q = 2.102sin (105t + ) (C) D.q = 2.10-8sin (105t + ) (C)

  Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,5μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 0,75mm ta được vân loại gì? Bậc mấy?

  A.Vân sáng bậc 2 B. Vân tối thứ 2 C.Vân sáng bậc 3 D. Vân tối thứ 3

  Câu 38: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt 1,6.10-19C , c= 3.108m/s; 6,625.10-34Js . Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là

  A. 2,15 kV. B. 21,15 kV. C. 2,00 kV. D. 20,00 kV.

  Câu 39: Một prôtôn có động năng Wp=1,5Mev bắn vào hạt nhân đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gamma. Tính động năng của mỗi hạt X? Cho mLi=7,0144u;mp=1,0073u; mx=4,0015u; 1uc2=931Mev.

  A. 9,5Mev. B.9,6Mev. C.9,7Mev. D.4,5Mev.

  Câu 40: Hai nguồn sóng kết hợp A,B cùng pha cùng tần số f = 10Hz. Quan sát hiện tượng giao thoa của chúng thấy điểm M cách A 20cm, cách B 30cm luôn nằm trên một đường dao động mạnh nhất. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyến sóng có giá trị

  A. 50 cm/s. B. 25 cm/s. C. 100 cm/s. D. 100/3 cm/s.

  B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48

  Câu 41:Một dĩa bắt đầu quay quanh trục với gia tốc góc không đổi .Sau 5 s đĩa quay được 25 vòng .Tốc độ góc trung bình trong thời gian đó

  A. 5rad/s B.7,5rad/s C.10rad/s D.12,5rad/s

  Câu 42: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn có cùng góc quay.

  Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn có cùng chiều quay.

  Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn.

  Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trên cùng một mặt phẳng.

  Câu 43: Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 (s) thì quay được vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe đối với trục quay:

  A. 6 kg.m2 B. 6.10-2 kg.m2 C. 6.10-1 kg.m2 D. 60 kg.m2

  Câu44: Một ròng rọc có bán kính 20cm có momen quán tính 0,04kgm2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tốc độ góc của ròng rọc sau 5s chuyển động là:

  A.75rad/s B.6rad/s C.15rad/s D.30rad/s

  Câu45: Po phóng xạ và biến thành Pb với chu kỳ bán rã là 138 ngày.Ban đầu có m0 gam Po . Trong 1 năm (365 ngày) tạo ra ở điều kiện chuẩn một lượng khí hêli có thể tích 11,2 lít. Tìm m0

  A. 630 g B. 656,74 g C. 125 g D. 105, 74 g

  Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 20cm/s. Hai điểm M, N trên mặt nước có MA=15cm, MB=20cm, NA=32cm, NB=24,5cm. Số đường dao động cực đại giữa M và N là:

  A. 4 đường. B. 7 đường. C. 5 đường. D. 6 đường.

  Câu 47: Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/p(H), tụ có điện dung C = 10-4/p(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.cos100pt (V). Để hiệu điện thế uRL lệch pha p/2 so với uRC thì R bằng bao nhiêu?

  A. R = 300W. B. R = 100W. C. R = 100W. D. R = 200W.

  Câu 48:

  Trong thí nghiệm I âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng: Biết khoảng cách giữa 2 khe S1, S2 là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe S1, S2 đến màn quan sát E là 2m, nguồn S được chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Vân sáng thứ 2 và vân tối thứ 6 khác phía so với vân sáng trung tâm O trên màn quan sát E cách nhau

  A. 4,5mm. B. 5,1mm. C. 3,3mm. D. 5,7mm.

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN LÝ NĂM 2014
  [​IMG]
  Nguồn: tin.tuyensinh247.com/
  Loading...

Chia sẻ trang này