Địa lí 10 - Bài 31: Vai trò đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 10' bắt đầu bởi SV2013, 26/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ
  ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

  I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp
  1.Vai trò
  Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:
  -Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn
  -Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế .
  -Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hội.
  -Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.
  -Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước

  2. Đặc điểm
  a.Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn
  -Giai đoạn 1:Tác động vào đối tượng lao động → nguyên liệu
  -Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu→ tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng
  Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc
  b.Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ:Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.
  c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
  - Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuất
  - Công nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.
  *Điểm khác nhau giữa nông nghiệp và công nghiệp

  II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
  1. Vị trí địa lí
  Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối GTVT, đô thị,..→lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành CN.

  2. Nhân tố tự nhiên
  Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại
  - Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố→ chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú(Bỉm Sơn-Thóa)
  - Khí hậu, nước: Phân bố, phát triển công nghiệp: luyện kim màu, dệt, nhuộm, thực phẩm,...
  - Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp công nghiệp

  3. Nhân tố kinh tế - xã hội
  - Dân cư, lao động: ngành cần nhiều lao động(dệt may) phân bố ở khu vực đông dân, các ngành kĩ thuật cao(điện tử) nơi có đội ngũ lành nghề
  - Tiến bộ khoa học kĩ thuật: thay đổi quy luật phân bố xí nghiệp, việc khai thác và sử dụng tài nguyên
  - Thị trường (trong nước và ngoài nước): Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa
  - Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: Đường giao thông, thông tin, điện nước
  - Đường lối, chính sách: ảnh hưởng quá trình công nghiệp hóa → phân bố công nghiệp hợp lí, thúc đẩy công nghiệp phát triển

  ST
  Loading...

Chia sẻ trang này