Địa lí 6 - Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ vĩ độ và tọa độ địa lí

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 6' bắt đầu bởi tkt057, 25/6/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Địa 6 - Bài 4:phương hướng trên bản đồ. Kinh độ vĩ độ và tọa độ địa lí
  Bài 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ
  1. Phương hướng trên bản đồ:
  [​IMG]

  * Qui ước:- Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc.
  - Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam.
  - Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.
  - Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.
  2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí:

  - Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm gọi là toạ độ địa lí của điểm đó.
  Ví dụ:

  Điểm C là 200Tây - 10o Bắc
  [​IMG]


  BÀI TẬP
  Các em hoàn thành bài tập sau:

  1. Bài tập 3 SGK
  a. Giả sử chúng ta muốn đến thăm một số thủ đô trên thế giới bằng máy bay, dựa vào bản đồ hình 12, các em xác định hướng bay:
  - Hà Nội đến Viên Chăn
  - Hà Nội đến Ja-các-ta
  - Hà Nội đến Ma-ni-la
  - Cu-a-la-lăm-pơ đếnBăng Cốc
  - Cu-la-lăm-pơ đến Ma-ni-la
  - Ma-ni-la đên Băng Cốc
  [​IMG]


  b. Hãy ghi tọa độ địa lí các điểm đánh dấu A, B, C, D trên bản đồ hình 12
  c. Quan sát bản đồ hình 13, cho biết hướng đi từ điểm o đến các điểm A, B, C, D


  [​IMG]


  2. Chọn đáp án đúng:
  a. Hướng bay từ Hà Nội - Viêng Chăn: Tây - Nam?
  - Đúng
  - Sai
  b. Hướng bay Hà Nội đến Gia-các- ta là hướng Bắc?
  - Đúng
  - Sai
  c. Hướng bay Cualalămpơ đến Băng Cốc là hướng Đông?
  - Đúng
  - Sai
  3. Điền vào chỗ trống
  " Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm gọi là......... của điểm đó".
  4. Chọn đáp án đúng
  4.1. Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng?
  a. Tây
  b. Đông
  c. Nam
  d. Bắc
  4.2 Đầu phía trên của đường kinh tuyến là hướng?
  a. Đông
  b. Tây
  c. Nam
  d. Bắc4.3 Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng?
  a. Nam
  b. Tây Nam
  c. Bắc
  d. Đông
  4.4 Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng?
  a. Nam
  b. Tây
  c. Bắc
  d. Đông

  ĐÁP ÁN
  3. Bài tập:

  a) Hướng bay:
  - Hà nội "Viêng Chăn: hướng tây nam
  - Hà Nội " Gia cácta: hướng nam
  - Hà Nội " Manila: hướng đông nam.
  - Cualalămpơ " Băng Cốc: hướng bắc.
  b) A : 1300Đ - 100B; B : 1100Đ - 100B; C: 1300Đ - 00; D: 1000D -109B

  d) Từ 0 đến A: hướng Bắc
  + Từ O đến B: hướng Đông
  + Từ O đến C : hướng Nam

  + Từ O đến D : hướng Tây.
  2. a. Đúng ; b. Sai ; c. Sai
  3. Tọa độ địa lí
  4.1: Tây
  4.2: Băc
  4.3: Nam
  4.4: Đông
  Loading...

Chia sẻ trang này