Địa lí 9 - Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 9' bắt đầu bởi tkt057, 25/6/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Bài 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
  A. TRỌNG TÂM KIÉN THỨC
  I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
  -Trải qua nhiều giai đoạn phát triển.+ Năm 1945 -> 1954: Chống Pháp.
  + Năm 1954 -> 1975: Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam chống Mĩ.
  + Năm 1975 -> 1986: Cả nước đi lên xây dựng CNXH.

  II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới

  1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế- Chuyển dịch cơ cấu ngành:+ Nông, lâm, ngư nghiệp giảm.+ Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng.
  - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:+ Vùng chuyên canh.
  + Vùng kinh tế.
  + Khu công nghiệp
  .- Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:
  + Khu vực KT trong nước.
  + Khu vực KT có vốn đầu tư của nước ngoài.
  2. Những thành tựu và thách thức- Thành tựu:
  + Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.+ Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.+ Nền kinh tế đang hội nhập với khu vực và thế giới.- Thách thức:+ Nhiều tỉnh, huyện, nhất là ở miền núi vẫn còn nghèo.+ Nhiều loại tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.+ Nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc: việc làm, văn hoá, giáo dục, y tế...
  Loading...

Chia sẻ trang này