Giáo trình quản trị doanh nghiệp chương 2

Thảo luận trong 'Quản trị kinh doanh' bắt đầu bởi tkt057, 6/9/14.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Tài liệu giới thiệu về tổng quan về quản trị, kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo, chức năng kiểm tra, hay các kỹ năng cần thiết của quản trị...

  Tài liệu quản trị doanh nghiệp ở phần 2 sẽ chỉ cho các bạn:

  Hiểu một cách tổng quan về quản trị
  - Khái niệm và vai trò của người quản trị.
  - Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.
  - Các chức năng quản trị.

  Kế hoạch hóa
  - Khái niệm, vai trò và nội dung kế hoạch hóa
  - phân loại kế hoạch hóa

  Tổ chức
  - Khái niệm, nguyên tắc và nội dung các tổ chức.
  - Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý: trực tuyến, chức năng , trực tuyến - chức năng, ma trận.

  Lãnh dạo
  - Khái niệm, vai trò của chức năng lãnh đạo.
  - Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người và quan tâm đến con người.

  Chức năng kiểm tra
  - Khái niệm, sự cần thiết của công tác kiểm tra.
  - Nội dung công tác kiểm tra và các dạng kiểm tra.

  Các kỹ năng cần thiết của quản trị, vai trò của nhà quản trị, trên cơ sở đó thảo luận về những tiêu chuẩn đức tính của nhà quản trị ngày nay.

  Hiểu và thảo luận về sự phát triển của các lý thuyết quản trị.

  Nắm được quá trình giải quyết vấn đề và tiến trình quyết định quản trị.  Download tài liệu tại đây: Giáo trình quản trị doanh nghiệp chương 2
  Loading...

Chia sẻ trang này