Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

Thảo luận trong 'Tài liệu xây dựng cầu đường' bắt đầu bởi SV2013, 19/9/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình
  Thông thường sự ra đời của một công trình giao thông (cầu, đường, ...) bắt đầu từ việc nghiên
  cứu để chỉ ra sự cần thiết của công trình đó hay vai trò của nó trong đời sống xã hội. Sau đó bước
  khảo sát thiết kế sẽ được triển khai, kết quả của quá trình này là những tài liệu bao gồm bản vẽ,
  bản tính và bản thuyết minh để thể hiện cấu tạo và cách thức cơ bản để thi công cũng như chi phí
  cho công trình đó. Quá trình thi công sẽ dựa vào kết quả của quá trình thiết kế để trực tiếp tạo ra
  công trình trên thực địa. Như vậy thiết kế là một khâu trong quá trình tạo ra một công trình. Một
  cách tổng quan, vòng đời các công trình xây dựng bao gồm các giai đoạn chính sau:
  1 - Lập dự án xây dựng
  2 - Thiết kế:
  Thiết kế khả thi (thiết kế cơ sở)
  Thiết kế kỹ thuật
  Thiết kế thi công
  3 - Xây dựng
  4 - Khai thác, sử dụng
  5 - Sửa chữa, nâng cấp
  6 - Phá hủy, thay thế

  Kết quả của quá trình thiết kế, như đã nêu ở trên, bao gồm hệ thống các bản vẽ, bản tính và
  thuyết minh mà nội dung của nó chỉ rõ cấu tạo của công trình, phương pháp chính để thực hiện
  và chi phí xây dựng công trình. Việc tạo ra hệ thống các tài liệu trên luôn đòi hỏi một khối lượng
  tính toán và thao tác rất lớn vì thế việc giảm bớt công sức cho người thiết kế đồng thời nâng cao
  được năng suất và chất lượng của đồ án thiết kế là một công việc rất có ý nghĩa.

  Quá trình thiết kế là sự vận dụng kiến thức chuyên môn và công cụ hỗ trợ để giải quyết hàng loạt
  các vấn đề nhằm tạo ra hồ sơ thiết kế. Thực tế đã chứng tỏ rằng với kiến thức chuyên môn tốt
  nhưng công cụ chưa tốt thì hiệu quả công việc không cao còn nếu thiếu kiến thức chuyên môn thì
  dù có công cụ hỗ trợ tốt thì chất lượng đồ án sẽ không đảm bảo. Như vậy đây chính là hai yếu tố
  chủ chốt tạo nên một đồ án thiết kế có chất lượng.

  Kiến thức chuyên môn ở đây bao gồm nhiều nội dung khác nhau và được cung cấp trong suốt
  quá trình học đại học dưới dạng từng học phần hay môn học cụ thể. Mỗi môn học sẽ đóng vai trò
  như một bộ phận tạo nên một khối kiến thức tổng hợp giúp cho người kỹ sư có thể định hướng
  được cách giải quyết các vấn đề trong quá trình tạo ra công trình. Ví dụ để có tư liệu bắt đầu thiết
  kế, người kỹ sư cần nắm được những thông tin về địa hình, địa chất và thủy văn cũng như một số
  thông tin khác của khu vực xây dựng công trình. Để có được những thông tin này, ví dụ như
  thông tin về địa hình và địa chất, người ta sẽ thực hiện việc khảo sát địa hình và địa chất của khu
  vực này. Kiến thức cơ bản để giúp hoàn thành hai công việc trên nằm trong môn học “Trắc địa
  công trình giao thông” và “Địa chất công trình”, hai môn học này cung cấp phương pháp để đáp
  ứng nhu cầu thông tin cho quá trình thiết kế. Nhu cầu thông tin này được đưa ra dựa trên những
  yêu cầu cho loại công trình cụ thể, ví dụ công trình này là một tuyến đường thì môn học “Thiết
  kế đường ôtô” sẽ là nơi chỉ ra những thông tin nào cần thu thập.

  Công cụ hỗ trợ thiết kế giúp người kỹ sư triển khai chi tiết ý tưởng của mình và trong thực tế nó
  đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất và chất lượng của quá trình thiết kế.
  Với những công cụ hỗ trợ vẽ, tính toán đơn giản thì nhiều vấn đề phức tạp, mặc dù về mặt lý
  thuyết có thể giải quyết được, nhưng không thể triển khai trong thực tế, ví dụ tính toán kết cấu
  lớn, phức tạp theo sơ đồ không gian ba chiều hoặc thể hiện kết quả thiết kế của tuyếnđường
  dưới dạng mô hình ba chiều.

  Với đặc thù của công tác thiết kế chủ yếu là tính toán và triển khai bản vẽ cho nên những công
  cụ hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu về tính toán, tạo bản
  vẽ và lưu trữ dữ liệu. Do đặc điểm của những yêu cầu trên cùng với sự phát triển của công nghệ
  thông tin cho nên có thể thấy rằng hệ thống các phần mềm hỗ trợ thiết kế là công cụ thích hợp
  nhất.

  Hệ thống phần mềm hỗ trợ thiết kế bao gồm những chương trình chuyên dụng được xây dựng để
  giải quyết một hay nhiều vấnđề nàođó trong quá trình thiết kế công trình, như AutoCad,
  Excel…Vậy để có thể thiết kế được các công trình trước hết sinh viên cần phải nắm vững và sử
  dụng thành thạo AutoCad và Excel.

  Các file đính kèm:

  Loading...
 2. HuyNam

  HuyNam Thành viên mới

  Vậy mà bạn không tặng các bạn bản CAD FULL chuẩn luôn nhỉ,

  Mình có bản cad 2008 full này tặng các bạn

  AUTOCAD 2008 FULL


  [​IMG]

Chia sẻ trang này