HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ , MƯA(câu hỏi và bài tập có đáp án)

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 6' bắt đầu bởi tkt057, 25/6/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  1. Hơi nước và độ ẩm của không khí:

  - Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.

  - Đo độ ẩm không khí bằng ẩm kế.
  - Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nên độ ẩm càng cao.[​IMG]

  2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất.
  * Quá trình tạo thành mây, mưa:
  - Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.
  [​IMG]


  a) Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.
  - Đo lượng mưa bằng thùng đo mưa (Vũ kế)
  - Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.
  - Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

  b) Sự phân bố lượng mưa trên thế giới.
  - Phân bố không đồng đều.
  - Mưa nhiều ở vùng xích đạo
  - Mưa ít ở vùng cực và gần cực

  BÀI TẬP

  1.
  Trong thành phần không khí lượng hơi nước chiếm bao % ?
  a. 1%
  b. 2%
  c.5%
  d.10%

  2. Hơi nước trong không khí do đâu mà có ?
  a. Do thạch quyển
  b. Do khí áp
  c. Do mây giong vũ tích tụ hợp tành các khối khí
  d.D
  o hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối..

  3. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước đó trong không khí ?
  a. Nhiệt độ không khí càng cao càng chứa được nhiều hơi nước
  b. Nhiệt độ không khí càng thấp càng chứa được nhiều hơi nước
  c. Nhiệt độ không khí bão hòa chứa được nhiều hơi nước
  d. Nhiệt độ không khí trung bình chứa được nhiều hơi nước

  4. Cách tính lượng mưa trung bình ngày là?
  a.
  Cộng tất cả các ngày trong tháng chia cho số ngày mưa
  b.Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng chia cho số ngàyc.Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng chia cho tháng
  d.Cộng tất cả lượng mưa đo trong ngày chia cho số lần đo

  5.Tính lượng mưa trung bình trong 1 năm?
  a. Cộng toàn bộ lượng mưa trung bình trong cả 12 tháng lại
  b. Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại
  c. Cộng trung bình ngày mưa trong cả 12 tháng lại
  d. Đáp án khác

  6. Cách tính lượng mưa trung bình nhiều năm?
  a.Tổng lượng mưa nhiều năm chia số năm
  b.Tổng lượng mưa một năm chia các năm
  c.Tổng lượng mưa nhiều năm chia một năm
  d.Tổng lượng mưa nhiều năm chia số ngày mưa.

  7. Điền vào chỗ trống:

  "Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ......... thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước dần rồi rơi xuống đất thành mưa".

  Đáp án

  1.a
  2.d
  3.a
  4.d
  5.a
  6. a
  7. Ngưng tụ
  Loading...

Chia sẻ trang này