Insert dữ liệu từ bảng này sang bảng khác trong MySQL

Thảo luận trong 'Lập trình web (PHP, ASP, ASPX, JSP ...)' bắt đầu bởi Gardener, 25/6/13.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  cách tiết kiệm thời gian nhập/chuyển dữ liệu từ bảng này sang bảng khác bằng khác trong MySQL, SQL Server.
  [​IMG]
  Cách thứ 1: INSERT INTO SELECT
  Đây là một cách dễ dàng để thêm dữ liệu sang một bảng khác với điều kiện các cột trong 2 bảng tương ứng, có cùng kiểu dữ liệu với nhau và bảng được thêm dữ liệu phải được tạo ra trước đó. Dưới đây là cách thực hiện
  Mã:
  ----Create TestTable
  CREATE TABLE TestTable (FirstName VARCHAR(100), LastName VARCHAR(100))
  ----INSERT INTO TestTable using SELECT
  INSERT INTO TestTable (FirstName, LastName)
  SELECT FirstName, LastName
  FROM Person.Contact
  WHERE EmailPromotion = 2
  ----Verify that Data in TestTable
  SELECT FirstName, LastName
  FROM TestTable
  ----Clean Up Database
  DROP TABLE TestTable
  Cách thứ 2: SELECT INTO
  Đây là cách thêm dữ liệu trực tiếp vào bảng, khác với cách thứ nhất cách này không cần tạo trước bảng để chứa dữ liệu khi thêm mà bảng dữ liệu sẽ tự động được tạo ra với kiểu tương ứng với bảng chứa dữ liệu trước đó.
  Mã:
  ----Create new table and insert into table using SELECT INSERT
  SELECT FirstName, LastName
  INTO TestTable
  FROM Person.Contact
  WHERE EmailPromotion = 2
  ----Verify that Data in TestTable
  SELECT FirstName, LastName
  FROM TestTable
  ----Clean Up Database
  DROP TABLE TestTable
  nguồn:joomlabasic.com
  Loading...

Chia sẻ trang này