"Khái quát về Hay method - Tiếp cận và ứng dụng tại Việt Nam"

Thảo luận trong 'Quản trị kinh doanh' bắt đầu bởi Kiên Phạm, 12/9/13.

Loading...
 1. Kiên Phạm

  Kiên Phạm Thành viên mới

  1. Giới thiệu về Hay Method
  Là một phương pháp chấm điểm lượng hóa các công việc (cho điểm các yếu tố) được phát triển bởi Edward N. Hay trong những năm 1940. Hiện nay phương pháp này đã được áp dụng bởi trên 8.000 tổ chức ở 48 quốc gia trên toàn thế giới.Các yếu tố Hay Method:Các yếu tố Hay Method được dùng để đo lường giá trị công việc được xem là có tính logic và phản ánh tương đối đầy đủ giá trị công việc. Bao gồm:
  Nhóm 1: Know-How –Yêu cầu về năng lực, kiến thức
  Định nghĩa: Là tổng hợp các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mà công việc yêu cầu người thực hiện công việc cần có, gồm 3 yếu tố:- Năng lực chuyên môn – “Depth and Breadth of know how”- Kỹ năng quản lý – ”Managerial know how”- Kỹ năng giao tiếp – “Human Relation Skill”
  Nhóm 2: Problem Solving – Xử lý/Giải quyết công việc
  Định nghĩa: Là một quá trình tư duy để xử lý công việc gồm nhận biết, xác định và giải quyết vần đề. Khả năng tư duy giải quyết vấn đề được giới hạn bởi những kiến thức, hiểu biết của người xử lý. Gồm 2 yếu tố:- Điều kiện giải quyết công việc – “Thinking Environment”- Mức độ phức tạp công việc – “Thinking Challenge”
  Nhóm 3: Accountability – Trách nhiệm ra quyết định
  Định nghĩa: Đo lường mức độ người thực hiện công việc phải chịu trách nhiệm về kết quả và tầm quan trọng/ảnh hưởng của kết quả này đối với tổ chức. Gồm 3 khía cạnh, yếu tố cần xem xét khi đánh giá:- Mức độ độc lập ra quyết định – “Freedom to act”- Tính chất ảnh hưởng – “Impact”- Mức độ ảnh hưởng – “Magnitude”
  Nhóm 4: Working Condition – Điều kiện làm việc
  Bao gồm các yếu tố thuộc về môi trường làm việc, được đo lường dựa trên các đặc điểm về cường độ, khoảng thời gian và tần suất . Gồm 4 yếu tố:- Nỗ lực thể chất – “Physical Effort”- Môi trường làm việc – “Physical Environment”- Tập trung giác quan – “Sensory Attention”- Căng thẳng thần kinh –“Mental Stress”
  Bảng điểm của Hay Method
  Được thiết kế dưới dạng ma trận có tính logic và có mối quan hệ với nhau, có tính cố định nhưng lại rất linh hoạt, áp dụng cho mọi doanh nghiệp, tổ chức. Theo đó:Bảng điểm KH là sự kết hợp của 3 yếu tố (đã đề cập ở trên) để chọn ra được ô giá trị KH chứa 3 cấp giá trị
  ...
  Nguồn:macconsult.vn​
  Loading...

Chia sẻ trang này