Lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh thumbnail sử dụng php.

Thảo luận trong 'Lập trình web (PHP, ASP, ASPX, JSP ...)' bắt đầu bởi Gardener, 31/5/13.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  Việc sử dụng php để lấy ảnh đầu tiên trong bài viết rất đơn giản, hãy xem đoạn code bên dưới sẽ giải quyết vấn đề này
  PHP:
  <?php
   
  $regex 
  "/\<img\s*src\s*=\s*\"([^\"]*)\"[^\>]*\>/";
  $match preg_match($regex, <Nội dung bài viết>, $matches);
  if(
  $match){
      echo 
  $matches[0];
  }else{
      echo 
  '<img src="/images/news/defaultVideo.png" alt="hinh">';
  }
   
  ?>
  Dòng đầu tiên bạn sẽ tạo 1 biểu thức chính quy để so khớp các phần tử phù hợp, ở đây chúng ta sẽ tìm thẻ <img> bên trong nội dung bài viết.
  Dòng thứ 2, sẽ kiểm tra kết quả tìm kiếm, trả nội dung là một giá trị TRUE, FALSE được chứa trong biến $match, và thành 1 mảng giá trị chứa trong biến $matches
  Biến $matches sẽ chứa giá trị như sau:
  PHP:
  $mateches = array(
                      
  => '<Chi tiết của hình ảnh, bao gồm cả thẻ img, src >',
                      
  => '<Chứa tên hình>'
  )
  nguồn:joomlabasic
  Loading...

Chia sẻ trang này