Lịch Sử 6 -BÀI 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 6' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 3/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 6 -BÀI 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN

  CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN  1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?

  - Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trung Vương) đóng đô ở Mê Linh.

  - Trưng Trắc lập lại chính quyền, phong chức tước cho những người có công, các Lạc tướng được quyền cai quản các huyện., xá thuế cho dân 2 năm, xóa bỏ chế độ lao dịch và binh pháp cũ.

  - Xây dựng chính quyền tự chủ .

  [​IMG]

  Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (40-43)  2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) đã diễn ra như thế nào ?

  Nhà Hán cử Mã Viện chỉ huy đạo quân xâm lược gồm hai đạo quân tinh nhuệ , 2.000 xe thuyền các loại và nhiều dân phu.
  *Diễn biến:

  - 4/42: Quân Hán tấn công Hợp Phố

  - Mã Viện chia quân thành 2 đạo: thủy, bộ tràn vào Giao Chỉ :

  +Quân bộ men theo bờ biển vào Lục Đầu rồi Lãng Bạc

  +Quân thủy từ Hải Môn vào sông Bạch Đằng, ngược lên vùng Lục Đầu ,

  + Hai cánh quân hợp lại ở Lãng Bạc.

  - Hai Bà Trưng giao chiến quyết liệt ở Lãng Bạc, ra sức cản địch, giữ làng xóm . Quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh rồi Cấm Khê.

  - 3/43 (6/2 Âm lịch), Hai Bà Trưng hi sinh ở Cấm Khê .

  *Kết quả:

  - Năm 44, Mã Viện rút quân về Trung Quốc.

  * Ý nghĩa:

  - Tiêu biểu ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc.

  - Hai Bà Trưng là vị nữ anh hùng của dân tộc .

  - Hàng năm kỷ niệm Hai Bà Trưng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

  [​IMG]

  Đền thờ Hai Bà Trưng tại Mê Linh  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
  Loading...

Chia sẻ trang này