Lịch Sử 6-BÀI 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THế KỶ I ĐẾN GIỮA THẾ KỶ VI)

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 6' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 3/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  [​IMG]

  Nhân dân Âu Lạc phải lao dịch cho nhà Hán

  1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế Kỷ VI:

  - Thế kỷ I, Châu Giao gồm 9 quận ( 6 quận Trung Quốc và 3 quận Âu Lạc )

  - Thế kỷ III: Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc) ,Giao Châu (Âu Lạc cũgồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam).

  - Nhà Hán trực tiếp cai quản các huyện.

  - Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.Lao dịch, cống nạp nặng nề . Buộc dân ta phải học chữ Hán, tuân theo luật pháp Hán để đồng hoá dân tộc ta.

  2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI-TKVI có gì thay đổi?

  a. Nông nghiệp:

  - Công cụ bằng sắt phát triển

  - Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa

  - Có đê phòng lụt

  - Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú .

  b. Thủ công nghiệp:

  - Rèn sắt, làm gốm, tráng men..

  - Nghế sắt phát triển.

  - Nhà Hán nắm độc quyền về sắt , công cụ ,vũ khí nhắm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất.

  c. Thương nghiệp:

  - Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng.

  - Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ)

  - Nhà Hán nắm độc quyền nghoại thương.

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
  Loading...

Chia sẻ trang này