Lịch Sử 6 - Bài 2 7- NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 6' bắt đầu bởi SV2013, 4/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  [​IMG]
  Lược đồ đường tiến quân của Lưu Hoằng Tháo
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Hán như thế nào?

  -Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết ,Ngô Quyền kéo quân ra Bắc .

  -Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán

  - Năm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta theo hướng sông Bạch Đằng .

  - Ngô Quyền kéo quân ra Bắc tiến vào thành Đại La , trị tội Kiều Công Tiển và chuẩn bị kháng chiến, bàn bạc với các tướng chủ động đón đánh quân xâm lược .

  [​IMG]

  Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  [​IMG]

  Ghi chú

  2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

  -Cuối năm 938 vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy kéo vào nước ta , còn vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

  -Ngô Quyền cho các cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu , gần cửa biển , thành một trận địa cọc ngầm , có quân mai phục hai bên bờ

  -Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra nhử giặc,Lưu Hoằng Tháo thúc quân đuổi theo.

  -Nước triều rút , Ngô Quyền dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại , Lưu Hoằng Tháo tử trận

  - Vua Nam Hán nghe tin bại trận vội thu quân về nước.

  - Trận Bạch Đằng kết thúc hòan tòan thắng lợi.

  *Ý nghĩa:

  Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
  Loading...
: Lịch sử

Chia sẻ trang này