Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 8' bắt đầu bởi tkt057, 4/8/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)


  I . HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917.
  1.Tình hình nước Nga trước cách mạng :

  - Năm 1914 Nga Hòang Ni cô lai II đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc , gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước .

  - Các tầng lớp nhân dân chịu đựng mọi nỗi khổ .

  - Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga Hòang lan rộng khắp nơi

  2 Cách mạng tháng Hai năm 1917

  * Diễn biến

  - 23-2 , chín vạn nữ công nhân ở Pêtrô grat biểu tình.

  - Ba ngày sau tổng bãi công được sự hưởng ứng của công nhân .

  - 27-2 do Đảng Bôn sê vích lãnh đạo , công nhân chuyển từ tổng bãi công thành khởi nghĩa vũ trang , binh lính ngả theo Cách mạng, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.

  * Kết quả :

  - Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga Hòang .

  -Hai chính quyền song song tồn tại : các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản .

  * Tính chất của Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản , lật đổ chế độ Nga Hòang.

  [​IMG]

  Hình : bãi công ở Pê trô grat tháng 2-1917

  [​IMG]

  Bãi công của Công nhân nhà máy Putilop 2-1917


  3. Cách mạng tháng 10 năm 1917.

  [​IMG]

  Hình: Luận cương 4-1917 Lên nin : nhiệm vụ cách mạng

  * Diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê trô grat

  - 7-10-1917 Lê nin bí mật từ Phần Lan về Pê trô grat chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  - 24-10 Lê -nin đến điện Xmô -nưi chỉ huy … và chiếm toàn bộ Pê- trô -grat , vây Cung điện mùa đông .

  - 25-10-1917 ( 7-11) Cung điện mùa đông bị chiếm , chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.

  - Đầu 1918 CMXHCN tháng 10 Nga thắng lợi .

  * Tính chất của CMT10: cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.



  [​IMG]

  Hình:Cuộc biểu tình trên đừơng phố Petrograd, 18 /6/1917 .

  II.CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917.


  1 Xây dựng chính quyền Xô Viết :

  - Đêm 25-10 tại Đại hội Xô Viết tòan Nga lần II thông qua :

  + Tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lê nin đứng đầu.

  + Thông qua 2 sắc lệnh:

  *“Sắc lệnh hòa bình” : đáp ứng mong muốn hòa bình ,chấm dứt chiến tranh của đại đa số nhân dân lao động .

  * “Sắc lệnh ruộng đất”đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân , đáp ứng nguyện vọng thiết thực cho nông dân.

  - Thực hiện :

  +Xóa bỏ đẳng cấp xã hội và đặc quyền của giáo hội .

  +Thực hiện nam nữ bình quyền , quyền tự quyết của các dân tộc .

  +Nhà Nước nắm các ngành kinh tế then chốt .

  +Giao cho công nhân kiểm soát , quản lý xí nghiệp nhà máy .

  - Ký hòa ước B rét –li- tốp với Đức ( 3-1918) nhằm rút nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất , để có thời gian hòa hoãn củng cố chính quyền , xây dựng quân đội và khôi phục kinh tế


  2 .CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI.

  [​IMG]

  LƯỢC ĐỒ NƯỚC NGA CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI

  + Năm 1919 chính quyền Xô Viết bị 14 nước đế quốc bao vây 4 phía ,tình hình rất nghiêm trọng , kiên quyết chống thù trong giặc ngoài .



  + Nội dung chính sách Cộng sản thời chiến .

  -Quốc hữu hóa tòan bộ xí nghiệp.

  -Trưng thu lương thực của nông dân .

  - Nhà nước nắm độc quyền quản lý phân phối lương thực , thực phẩm .

  -Lao động cưỡng bức

  Tác dụng : đã động viên sức người sức của, năm 1920 Hồng quân đã đánh tan nội phản và ngoại xâm, bảo vệ và giữ vững Nhà nước Nga Xô Viết

  + Nhân dân Xô Viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng 10:

  -Do sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân .

  -Lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ .

  -Chính sách cộng sản thời chiến được mang ra thực hiện có hiệu quả.

  - Hồng Quân chiến đấu dũng cảm.

  -Chỉ huy quân sự tài ba của nhà lãnh đạo Xô Viết .


  3 .Ý NGHĨA LỊCH SỬ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI



  - Đối với nước Nga :

  +Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .

  +Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .



  - Đối với thế giới :

  + Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.

  +Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .

  +Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước



  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​
  Loading...

Chia sẻ trang này