Lịch Sử 8- Bài 20 -PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 8' bắt đầu bởi tkt057, 4/8/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Sử 8- Bài 20 -PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á ( 1918-1939)


  I. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á . CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919-1939.

  1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á :


  * Mang nét mới :

  - Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ nhất ,phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh, lên cao và lan rộng ở Đông bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á .

  - Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập và nhiều nước giữ vị trí lãnh đạo .

  - Các Đảng Cộng sản lần lượt thành lập ở Trung Quốc , Ấn Độ, In –đô- nê- xi- a , Việt Nam , Mã Lai, Xiêm, Phi- líp- pin và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng .  * Các phong trào tiêu biểu :

  - Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc 4-5-1919

  - Cách mạng Mông Cổ thắng ,CHND Mông Cổ ra đời .

  - Phong trào ở Đông Nam Á lan rộng khắp nơi .

  - Ở Ấn Độ bãi công ; Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi độc lập , tẩy chay hàng hóa Anh

  - 1921-1922 ,Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thành lập .

  - Cách mạng Việt Nam phát triển mạnh ở cả nước .

  2.Trung Quốc trong những năm 1919-1939.

  a. Phong trào Ngũ Tứ . Sự thành lập Đảng Cộng sản TQ:

  + Phong trào Ngũ Tứ ( 4-5- 1919) của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh biểu tình chống đế quốc và lan rộng ra cả nước .

  + Lôi cuốn công nhân, nông dân , trí thức yêu nước tham gia .

  + Khẩu hiệu :”Trung Quốc của người Trung Quốc”Phế bỏ Hiệp ước 21 điều”, mang tính chất chống đế quốc.

  + Chủ nghĩa Mác- Lê nin được truyền bá .

  + 7-1921 : Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập .

  + Mở đầu cao trào cách mạng chống phong kiến .  * So sánh Cách mạng Tân Hợi và phong trào Ngũ Tứ :

  + Cách Mạng Tân Hợi : “đánh đổ Mãn Thanh”, tính chất chống phong kiến .

  + “Phong trào Ngũ Tứ”,khẩu hiệu :”Trung Quốc của người Trung Quốc ” ,“Phế bỏ Hiệp ước 21 điều “,mang tính chất chống đế quốc.  [​IMG]  Hình : 4-5-1919 ,3000 học sinh Bắc Kinh biểu tình mở đầu Phong trào Ngũ Tứ .  b. Hoạt động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc :

  + 1926-1927: Đảng Công sản lãnh đạo chiến tranh cách mạng lật đổ quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc .

  + 1927-1937 : nội chiến : Đảng Cộng sản lật đổ Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch .

  + Tháng 7-1937: Nhật xâm lược Trung Quốc , Quốc – Cộng đình chỉ nội chiến , hợp tác chống Nhật , Trung Quốc bước vào giai đoạn kháng chiến chống Nhật .

  II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á
  [​IMG]

  1. Tình hình chung của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.

  * Đầu thế kỷ XX, Đông Nam Á là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân (tr72 Thái Lan ).

  * Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào đấu tranh chống đế quốc bùng nổ mạnh do :

  + Chính sách khai thác bóc lột của các nước đế quốc sau chiến tranh .

  + Anh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga .  * Nhận xét về phong trào độc lập ở Đông Nam Á :

  +Tầng lớp trí thức mới đấu tranh theo hướng dân chủ tư sản .

  + Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng .

  + Các Đảng Cộng sản thành lập như In đô nê xia ( 1920) ;Việt Nam , Mã Lai, Xiêm , Phi líp pin 1930 …đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống đế quốc …(Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 )

  + Phong trào dân chủ tư sản đã xuất hiện chính đảng hay phong trào có tổ chức và có ảnh hưởng rộng lớn .


  2. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á:diễn ra sôi nổi và liên tục dưới nhiều hình thức :

  + Tại Đông Dương :

  -Lào : khởi nghĩa của ông Kẹo và Cam ma đan (1901-1936) .

  -Cam pu chia : 1918-1920-1926 -phong trào hướng dân chủ tư sản của A -cha –Hem- chiêu 1930-1935

  -Việt Nam :phát triển mạnh nhất là sau khi Đảng Cộng sản thành lập (Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 )

  + Tại In đô nê xia : chống lại Hà Lan :

  Khởi nghĩa bùng nổ ở Gia va , Xu ma tra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , sau khi bị đàn áp, quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu –các- nô .

  +Năm 1940: kháng chiến chống Nhật .

  +Kết quả : chưa giành thắng lợi nhưng có ý nghĩa quyết định .

  Lập bảng thống kê :

  [​IMG]

  Loading...

Chia sẻ trang này