Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 8' bắt đầu bởi tkt057, 4/8/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.

  I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỨA ĐẤU THẾ KỶ XIX

  [​IMG]

  Hình : Thợ mỏ than


  1.Phong trào đập phá máy móc và bãi công

  -Công nghiệp phát triển , giai cấp tư sản thu nhiều lợi nhuận , công nhân làm việc 14,16 giờ/ ngày,điều kiện ăn ở tồi tàn ,đàn bà trẻ em cũng làm việc nặng nhọc lương thấp.

  -Nên dẫn đến phong trào đập phá máy móc và bãi công.

  -Tiến bộ hơn, họ bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm, đoàn kết thành công đoàn.


  2 .Tóm tắt phong trào công nhân 1830- 1840

  Giai cấp công nhân đã lớn mạnh nên đấu tranh chính trị trực tiếp chống lại GCTS:

  -1831 công nhân Liông( Pháp),đòi tăng lương giảm giờ làm, lập chế độ cộng hòa.,bị đàn áp.

  -1834 thợ tơ Li ông chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong 4 ngày.

  -1844 thợ dệt ở Sơ lê din Đức ,chống sự hà khắc của chủ xưởng ,bị đàn áp đẫm máu.

  -1836-1847 phong trào Hiến chương Anh ,đưa kiến nghị đòi bầu cử . đòi tăng lương , giảm giờ làm nhưng bị dập tắt


  [​IMG]
  Công nhân Anh đưa hiến chương đến Quốc hội.

  Mô tả: do bị áp bức , không có quyền chính trị , hàng triệu chữ ký vào bản kiến nghị. Tháng 2-1842, trên 20 công nhân khiêng chiếc hòm chứa trên 3 triệu chữ ký của công nh6an đưa đến Quốc hội đòi quyên phổ thông bầu cữ, tăng lương , giảm giờ làm…..

  Theo sau có hàng nghìn người đi bộ giương cờ , đi xe , cưỡi ngựa.

  Nhân dân hai bên đường vui mừng .

  Mang tính chất quần chúng .

  * Bước tiến trong quá trình đấu tranh của công nhân :

  - Đập phá máy móc, đốt công xưởng,

  -Tiến bộ hơn, công nhân bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm, đoàn kết thành công đoàn.

  - Đấu tranh chính trị trực tiếp chống lại giai cấp tư sản .

  - Phát triển cao hơn là phong trào Hiến chương Anh.  Không thắng lợi do:

  -Tất cả thất bại do thiếu lý luận cách mạng và 1 tổ chức lãnh đạo.

  -Chưa có đường lối chính trị đúng đắn .

  -Nhưng đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng , chính vì vậy đã tạo thuận lợi cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác


  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC


  1 Các Mác và Enghen

  - Các Mác sinh tại Đức , năm 1843 sang Pa ri tham gia phong trào CM Pháp.

  - F. Ang ghen sinh tại Đức năm 1820 sang Anh viết Tình cảnh giai cấp công nhân Anh.

  -Hai ông quyết tâm chống giai cấp tư sản giải phóng công nhân.

  [​IMG]

  Hình Các Mác và F. Ang ghen

  2. Đồng minh những người Cộng sản và Tuyên ngôn của đảng cộng sản (2/1848):

  Trang bìa tuyên ngôn của Đảng cộng sản  * Ra đời trong hòan cảnh : chủ nghĩa tư bản phát triển , giai cấp vô sản bị bóc lột , cuộc đấu tranh của vô sản bị thất bại , yêu cầu cấp thiết phải có một lý luận khoa học .

  * Nội dung :

  + Lời mở đầu : mục đích và nguyện vọng của người cộng sản .

  +Quy luật phát triển của xã hội lòai ngưới là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội :

  +GCVS là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa

  +Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại.

  *Đây là văn kiện quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học .


  3. Phong trào công nhân từ năm 1848-1870. Quốc tế thứ nhất.

  a. Hoàn cảnh :

  -Công nhân cũng đã đoàn kết và trưởng thành trong đấu tranh .

  -23-6-1848 công nhân và nhân dân lao động Pa ri khởi nghĩa , bị đàn áp

  - Đức : công nhân và thợ thủ công nổi dậy chống phong kiến .


  b. Quốc tế thứ nhất :

  * Sự thành lập : 28-9-1864 Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn , Mác được cử vào ban lãnh đạo .

  *Hoạt động từ 1864-1870:

  -Quốc Tế thứ nhất truyền bá học thuyết Mác

  - Quốc Tế thứ nhất là trung tâm đòan kết , tổ chức lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế đấu tranh giành thắng lợi 1864- 1870 .


  * Vai trò của Mác :

  -Chuẩn bị tổ chức ,văn kiện , lãnh đạo đại hội , lập Quốc Tế thứ nhất .

  -Đứng đầu ban lãnh đạo , đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn .

  * Vai trò của Quốc Tế thứ nhất :

  -Truyền bá học thuyết Mác .

  - Đấu tranh chống tư tưởng sai lệch

  -Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển .

  [​IMG]

  Quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất

  Mô tả: 28-9-1864, một cuộc mít tinh lớn tại Luân Đôn , gồm đại biểu công nhân Anh, Pháp , Đúc và của nhiều nước khác . Các Mác là là đại biểu công nhân Đức tham dự
  Loading...

Chia sẻ trang này