Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 6/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

  [​IMG]

  [​IMG]
  Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Xô và Mỹ:


  I.SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI :trật tự hai cực I an ta do Xô và Mỹ đứng đầu

  *Hòan cảnh :vào giai đọan cuối của chiến trnah thế giới thứ hai , ba cường quốc Xô -Mỹ- Anh họp Hội nghị cấp cao ở I -an -ta ( Liên Xô) từ 4 đến 11-2-1945, để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh .

  * Những quyết định của Hội Nghị (nội dung):

  + Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật .và nhanh chóng kết thúc chiến tranh

  +Việc tổ chức lại trật tự thế giới mới sau chiến tranh , và thành lập Liên Hiệp Quốc .

  + Thỏa thuận việc đóng quân ở các nước Phát xít bại trận và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận .

  - Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin , Đông Au, Bắc Triều Tiên chiếm lại nam đảo Xa-kha-lin.

  -Mỹ –Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức , Tây Béc lin và Tây Au

  -Mỹ kiểm soát Nam Triều Tiên .

  -Trả lại cho Trung Quốc: Đài Loan và Mãn Châu.

  -Công nhận độc lập của Mông Cổ .

  -Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á .

  * Tác động :sự hình thành trật tự thế giới hai cực Xô và Mỹ(trật tự hai cực Ian ta); sự ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc , tình trạng “Chiến tranh lạnh” đối đầu giữa hai phe


  [​IMG]

  Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô).

  [​IMG]

  Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

  II. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc .

  24-10-1945 Liên Hiệp Quốc thành lập , trụ sở đặt tại New York

  * Nhiệm vụ :

  -Duy trì , hòa bình và an ninh thế giới .

  -Phát triển hữu nghị hợp tác giữa các nước trên cơ sở bình đẳng giữa các quốc gia .

  -Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế về kinh tế , văn hóa , xã hội và nhân đạo

  * Việc làm của Liên Hiệp Quốc :duy trì hòa bình, an ninh thế giới , đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc , giúp đỡ các nước phát triển kinh tế văn hóa .

  Mối liên hệ giữa Việt Nam và LHQ:

  * 9 –1977 VN gia nhập LHQà UNO

  * Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN :

  + UNICEF : Quỹ Nhi Đồng LHQ.

  + UNESCO : Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ .

  + WHO : Tổ chức Y tế thế giới .

  + FAO : Tổ chức Lương – Nông .

  + IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế.

  + IL O: Lao động quốc tế .

  + UPU: Bưu chính .

  + ICAO : Hàng không

  + IMO: Hàng hải .

  + IAEA: Năng lượng nguyên tử

  *Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

  [​IMG]

  Lược đồ hai cực

  III.Chiến tranh lạnh : Xô – Mỹ đối đầu- Chiến tranh lạnh .


  *Chiến tranh lạnh :là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

  * Thực hiện :Mỹ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang ; thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự ; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ; tiến hành chiến tranh xâm lược .

  *Hậu quả :thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng , nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới .

  IV. Thế giới sau “chiến tranh lạnh”

  -Sau 4 thập niên chạy đua vũ trang , 12-1989 Tổng thống Mỹ Bu- sơ (cha) và Gooc- ba- chop tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh “

  Xu hướng sau :

  -Một là hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế .

  -Hai là sự tan rã của trật tự 2 cực Ian ta ,thế giới tiến tới một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm .Mỹ - đơn cực.

  -Ba là dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm ( EU,ASEAN).

  -Bốn là ở nhiều khu vực xảy ra nhiều xung đột quân sự hay nội chiến

  -Xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế .

  * Chủ trương của Đảng :

  - Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .

  - Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .

  - Tăng cường quốc phòng , an ninh.

  - Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

  - Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .
  Loading...

Chia sẻ trang này