Lịch Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 6/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Sử 9 -Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.

  [​IMG]

  I.Những nội dung chính của lich sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay .

  1.Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới , do sai lầm và sự chống phá của các thế lực đế quốc phản động nên hệ thống XHCN đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Au .

  2Phong trào giải phóng dân tộc ở Á , Phi, Mỹ La Tinh đã giành thắng lợi lớn đó là sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và chế độ A pac thai.Các nước đạt thành tựu về kinh tế như Trung Quốc ,An Độ, các nước ASEAN .

  3.Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản , Cộng Hòa Liên Bang Đức .

  -Mỹ là nước tư bản giàu mạnh nhất , ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới , nhưng thất bại ở Việt Nam .

  -Liên kết kinh tế khu vực :EEC-EU; ASEAN

  -Mỹ , Nhật Bản và EU là 3 trung tâm kinh tế thế giới .

  4. Quan hệ quốc tế :

  - Sau 1945 trật tự thế giới hai cực(Trật tự 2 cực Ian ta) do Xô- Mỹ đứng đầu , thế giới chia thành hai phe , đối đầu căng thẳng - “Chiến tranh lạnh”.

  - Hai siêu cường tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” 1989.

  - Thế giới chuyển sang xu thế hòa hoãn và đối thoại .

  5. Cách mạng khoa học -kỹ thuật tiến bộ phi thường , đạt nhiều thành tựu kỳ diệu - tăng trưởng kinh tế .

  II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay .

  *Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX:

  - Chủ nghĩa xã hội thu những thành tựu to lớn về mọi mặt …có tác dụng to lớn vào sự phát triển của cục diện thế giới.

  - Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi bộ mặt thế giới.

  - Chủ nghĩa tư bản có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế , Khoa học- kỹ thuật và mang những đặc điểm mới ..

  - Cuộc đấu tranh giai cấp , dân tộc, “hai cực” diễn ra gay gắt .

  *Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX đến 1991:

  - Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH chưa đúng đắn ở Liên Xô và Đông Âu.

  - Chiến tranh lạnh chấm dút , xu thế đối thoại xuất hiện .

  *Từ 1991 đến nay : sau chiến tranh lạnh :

  -Sự hình thành trật tự thế giới mới ( đa cực nhiều trung tâm .)

  -Xu thế hòa hoãn , thỏa hiệp giữa các nước lớn .

  -Các nước điều chỉnh chiến lược trong đó lấy việc phát triển kinh tế làm trọng điểm .

  III. Đặc trưng bao trùm của thế giới từ 1945- 1991 :

  -Thế giới chia thành hai phe : TBCN và XHCN do 2 siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu , hai siêu cường này đối đầu n hau , căng thẳng và quyết liệt .

  -Xu thế ngày nay là :” Hòa bình , ổn định và hợp tác phát triển “ là thời cơ vì mở ra quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc , nhanh chóng đưa đất nước tiến lên kịp với thời đại .

  -Tại Việt Nam với đường lối đổi mới , công nghiệp hóa , hiện đại hóa , nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta hiện nay là dốc sức vào sản xuất , làm ra nhiều của cải để chiến thắng đói nghèo và lạc hậu , đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân .

  * Chủ trương của Đảng :

  - Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .

  - Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .

  - Tăng cường quốc phòng , an ninh.

  - Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

  - Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .


  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
  Loading...

Chia sẻ trang này