Lịch Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 6/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.

  I. Tình hình thế giới và trong nước .

  1. Thế giới :

  -Chủ nghĩa phát xít đe dọa nền dân chủ và hòa bình thế giới .

  -Đại Hội VII của Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt Trận nhân dân , tập hợp lực lượng tiên bộ để chống phát xít .

  -Mặt trận nhân dân Pháp nắm chính quyền , áp dụng chính sách tự do dân chủ cho thuộc địa .

  2. Trong nước :

  Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và chính sách phản động – bóc lột- khủng bố – đàn áp của Pháp nên nhân dân ta đói khổ , yêu cầu cải thiện đời sống và thực hiện quyền tự do dân chủ .

  II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ .
  *Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định :


  - Kẻ thù : thực dân Pháp và tay sai.

  -Khẩu hiệu: chống phát xít và chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình .

  -Chủ trương : lập mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( hè 1936) sau đổi là Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương ( 3-1938) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước và dân chủ tiến bộ đấu tranh .

  -Hình thức và phương pháp đấu tranh : hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai hay nửa công khai.

  *Giữa năm 1936 MTDCĐD triệu tập Đông Dương đại hội để thu thập dân nguyện như thả tự do cho tù chính trị , thi hành luật lao động , cải thiện đời sống của nhân dân .

  *Đầu năm 1937 đưa “dân nguyện” cho phái viên của chính phủ Pháp và Toàn quyền mới ở ĐD:

  +Công nhân :lập nghiệp đoàn , tăng lương giảm giờ làm

  +Nông dân : chia lại ruộng đất công , chống sưu thuế cao, giảm tô

  +Công chức ,học sinh đòi đảm bảo quyền lợi lao động ,ban bố quyền tự do dân chủ, miễn giảm thuế .

  *Phong trào công nhân 11-1936 :bãi công ở công ty than Hòn Gai ,xe lửa Trường Thi .

  *1-5-1938-Quốc tế lao động , 25.000 người mít tinh ở khu đấu xảo Hà Nội đòi tự do lập hội Ái hữu , thi hành luật lao động , giảm thuế , chống phát xít và chiến tranh .

  * Báo công khai của Đảng , của Mặt trận và các đòan thể quần chúng ra đời như : Tin tức, Tiền Phong , Nhành Lúa , Dân Chúng ,Lao Động , Bạn dân ..

  *Sách chính trị phổ thông giới thiệu chủ nghĩa Mác Lê nin và chính sách của Đảng được lưu hành rộng rãi .

  * Cuối 1938 phong trào thu hẹp , chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phong trào chấm dứt .

  [​IMG]
  Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo hà Nội , ngày 1-5-1938.  [​IMG]  Trụ sở báo "Tin Tức" - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân chủ ở Hà Nội năm 1938.  III. Ý nghĩa của phong trào :

  -Là một cao trào dân chủ rộng lớn .

  -Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng .

  -Chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối chính sách của Đảng , của Quốc tế công sản được phổ biến .

  -Tổ chức của Đảng được củng cố .

  -Đào tạo cho Đảng những đảng viên kiên trung .

  -Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách Mạng tháng tám 1945.  So sánh phong trào 1930-1931 và 1936-1939.
  [​IMG]

  Loading...

Chia sẻ trang này