Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 1

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 6/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 1​

  I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI . 19-5-1941.

  1. Hòan cảnh

  + Thế giới :Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô, Nhật chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương

  +Trong nước :nhân dân chịu 2 tầng áp bức Nhật – Pháp .

  Trước tình hình khẩn trương , Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội Nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám từ 10 đến 19-5-1941 tại Pác Bó ( Cao Bằng ) .

  Hội nghị có những nhận định và chủ trương như sau :

  * Nhiệm vụ hàng đầu giải phóng dân tộc khỏi ách Pháp –Nhật

  * Tạm gác khẩu hiệu :”tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày “ thay bằng khẩu hiệu : tịch thu ruộng đất của đế quốc , Việt gian chia cho dân cày “; giảm tô , chia lại ruộng công .

  * Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh ) 19-5-1941 bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội Cứu quốc … Nguyễn Ái Quốc kêu gọi đồng bào cả nước chống Nhật.

  [​IMG]
  25/10/1941, Việt Minh chính thức ra đời đưa ra chương trình Cứu nước gồm 10 điểm

  2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh từ tháng 6-1941 đến 3-1945.

  a. Xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới vũ trang khởi nghĩa :

  -Ở căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai : thống nhất các đội du kích thành Cứu Quốc Quân và phát động chiến tranh du kích , sau đó phân tán nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng tại Thái Nguyên , Tuyên Quang , Lạng Sơn .

  -Ở căn cứ Cao Bằng là nơi tiến hành xây dựng các Hội Cứu Quốc sớm nhất .Đến năm 1942 . Khắp 9 châu đều có Hội Cứu Quốc . Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc -Lạng đã được thành lập. Năm 1943 , đã có 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với căn cư địa Bắc Sơn – Vũ Nhai và phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi .

  -Ở các nơi khác :Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu nước . Báo chí của Đảng phát triển phong phú  b.Tiến lên vũ trang tranh đấu :

  - 7-5-1944 , Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa

  - Theo chỉ thị của Bác Hồ , ngày 22-12-1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập , 2 ngày sau đội đã hạ đồn Phay Khắt – Nà Ngần ; quần chúng phấn khởi , quân địch hoang mang .

  - Như vậy đã củng cố và mở rộng căn cứ Cao –Bắc- Lạng

  - 5-1945 hai đội Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân .

  [​IMG]
  Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944)

  [​IMG]

  22-12-1944 buổi lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​
  Loading...

Chia sẻ trang này