Lịch Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 6/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .​

  [​IMG]

  Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Á

  I . TÌNH HÌNH CHUNG :

  + Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước Châu Á đã giành độc lập .

  + Nửa sau thế kỷ XX : không ổn định do chiến tranh xâm lược của đế quốc ( ĐNÁ và Tây Á ).

  + Sau chiến tranh lạnh (1989) xảy ra xung đột biên giới , phong trào ky khai , khủng bố .

  *Thành tựu :tăng trưởng nhanh về kinh tế như Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , Xingapo, An Độ.Nên thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á.

  *Ấn Độ :để phát triển kinh tế xã hội Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu :

  +Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực .

  +Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc , thiết bị giao thông

  +Công nghệ thông tin , viễn thông phát triển mạnh .

  +Ấn độ đang cố gắng vươn lên thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụ

  [​IMG]

  Lược đồ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  II. TRUNG QUỐC :

  1. Sự ra đời của CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA .

  Cuộc nội chiến từ 1946-1949 giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ,kết quả : 1-10-1949 Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa ra đời

  Ý nghĩa :

  + Kết thúc sự nô dịch của đế quốc và phong kiến .

  + Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.

  + Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Au sang Á .

  + Ành hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc thế giới .

  [​IMG]

  Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Công Hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949 tại Quảng Trường Thiên An Môn

  2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959 :

  *Nhiệm vụ: đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước .

  Năm 1950 , Trung Quốc khôi phục kinh tế , cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp; cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng

  +1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế .

  +1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với những thành tựu đáng kể .

  +Chính sách đối ngoại tích cực .Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước

  * Đối ngoại :1949-1950:

  + Ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô -Trung 1950.

  + Giúp nhân dân Triều Tiên chống Mỹ .

  + Ủng hộ Việt Nam , các nước Á, Phi , Mỹ La Tinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

  [​IMG]
  Ba ngọn cờ hồng

  3. Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978-

  + Kinh tế :1958 “Ba ngọn cờ hồng” ,phong trào “Đại nhảy vọt”phát động toàn dân làm gang thép để đưa sản lượng gang thép lên cao .

  -Đường lối Ba ngọn cờ hồng :nhiều , nhanh ,tốt , rẻ .

  -Đại nhảy vọt.

  -Thành lập công xã nhân dân

  Hậu quả : hàng chục người chết đói , nhà máy đóng cửa , đời sống nhân dân điêu đứng , .

  + Chính trị : “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ( 5-1966-->1968) để lại nhiều hậu quả đau thương , hỗn lọan , tàn phá kinh tế .

  [​IMG]

  Đại cách mạng văn hóa vô sản


  4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay :

  + 12-1978 TQ đề ra đường lối đổi mới , xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm ; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước

  +Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời sống ngày càng nâng cao.

  * Ý nghĩa : kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định ; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.

  + Đối ngoại : củng cố địa vị quốc tế ; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô , Mông Cổ , Việt Nam và In đô nê xia ….; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997) và Ma Cao ( 1999).

  [​IMG]

  Thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997)


  [​IMG]

  Thành phố Thượng Hải ngày nay  [​IMG]

  Hải khẩu - thủ phủ tỉnh Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc. "
  Loading...

Chia sẻ trang này