Lịch Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 6/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Sử 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Phi

  I. TÌNH HÌNH CHUNG .

  * Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa mới trổi dậy “ và sớm nhất ở Bắc Phi như:

  + Ai Cập:binh biến (7-1952) , dẫn đến thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18-6-1953).

  + An giê ri 1954-1962

  + 1960 Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc .

  + 1975 hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã , các nước độc lập như Ăng- gô -la, Mô dăm bích , Ghi nê Bít xao .

  + Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A –pac- thai ở Nam Phi 1993.

  *Sau khi giành độc lập xây dựng và phát triển đất nước , thu nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo , lạc hậu .

  * Từ những năm 80 của thế kỷ XX ChâuPhi gặp khó khăn: sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới , xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật , nợ nước ngoài và bùng nổ dân số .

  * Tổ chức thống nhất Châu Phi nay gọi là Liên minh Châu Phi –AU-

  [​IMG]

  Lược đồ các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai

  II. CỘNG HÒA NAM PHI.

  * CHNP ở cực nam châu Phi :

  -1662 Hà lan lập ra xứ thuộc địa Kếp .

  -Đầu thế kỷ XIX Anh chiếm , 1910 lập Liên bang Nam Phi.

  -1961 Cộng hòa Nam Phi độc lập .

  -Chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc A –pac- thai rất tàn bạo .

  * Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc :

  -Đấu tranh dưới nhiều hình thức như đấu tranh chính trị , hợp pháp , thương lượng .

  -Dưới sự lãnh đạo của Đại Hội dân tộc Phi – ANC – do Nen sơn Man đê la lãnh đạo đã giành nhiều thắng lợi .

  -1993 chính quyền của người da trắng xỏa bỏ chế độ Apac thai , trả tự do cho ô Nen -sơn Man -đê -la .

  -Nen sơn Man- đê- la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên

  * Kết quả và ý nghĩa :

  + Lãnh đạo Nen sơn Men đê la được trả tự do và là tổng thống người da đen đầu tiên .

  + ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được hoạt động hợp pháp

  + Xóa bỏ tòan bộ chế độ phân biệt chủng tộc .

  + Hiện nay phát triển kinh tế với chiến lược kinh tế vĩ mô (6-1996) ,tăng trưởng , việc làm và phân phối lại .


  *So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi và Mỹ La Tinh :
  [​IMG]

  [​IMG]

  Nen -sơn Man -đê -la .

  [​IMG]

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.​
  Loading...

Chia sẻ trang này