Luật Thương mại quốc tế

Thảo luận trong 'Luật quốc tế' bắt đầu bởi SV2013, 20/2/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc mở rộng giao thương với các quốc gia trên thế giới đã, đang và sẽ trở thành xu hướng mang tính chất tất yếu. Do đó, việc cập nhật thông tin để hoàn thiện chương trình môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên Luật kiến thức về Luật thương mại quốc tế, hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế, là điều hết sức cần thiết.
  Trên cơ sở đó, môn học Luật thương mại quốc tế bao gồm những vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, khái quát về Luật thương mại quốc tế, trong đó chủ yếu giới thiệu về các học thuyết thương mại quốc tế, các xu hướng của hoạt động thương mại quốc tế và nguồn của LTMQT. Thứ hai, giới thiệu một số liên kết kinh tế quốc tế tiêu biểu trong hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn như Khu vực mậu dịch tư do ASEAN, EU và WTO. Thứ ba, hợp đồng thương mại quốc tế. Cụ thể là Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, trong đó tập trung vào các điều khoản của Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hoá quốc tế và Nguyên tắc UNDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên hợp đồng; căn cứ miễn trách và trách nhiệm của các bên về việc vi phạm hợp đồng. Và cuối cùng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế thông qua các phương thức giải quyết liên quan đến hợp đồng (ADR, trọng tài, toà án) và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến chính sách thương mại giữa các thành viên WTO.

  Các file đính kèm:

  Loading...

  Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ trang này