Một số ví dụ bài tập Kế toán ngân hàng

Thảo luận trong 'Tài chính - Kế toán' bắt đầu bởi tkt057, 20/6/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Ví dụ 1:

  Ngày 1/11/2007, Ông Quang đến Techcombank xin vay ngắn hạn Đầu tư chứng khoán để mua cổ phiếu REE:
  _ số lượng là 2000 CP
  _ giá CP REE ngày 31/10/2007: 360.000 đồng
  _ kì hạn vay là 3 tháng
  _lãi suất cho vay: 1,2 % / tháng
  NH thẩm định mức cho vay Ông Quang 40% tổng giá trị thị trường của CP REE sẽ mua.
  Khách hàng bảo đảm tiền vay bằng thế chấp căn nhà trị giá 500.000.000 đồng.
  _Phương thức trả góp định kỳ hàng tháng
  Ngày 5/12 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi

  ĐỊNH KHOẢN:
  _Tổng gía trị thị trường của cổ phiếu REE theo giá tham chiếu ngày 1/11/2007:
  2000 * 360.000 = 720.000.000 đồng

  _Mức cho vay:
  40% * 720.000.000 = 288.000.000 đồng

  _Ngày 1/11/2007 NH giải ngân:

  Nợ 2111: 288.000.000 đồng
  Có 1011: 288.000.000 đồng

  Đồng thời Nhập tài khoản 994

  _Ngày 1/12/2007: khách hàng trả vốn gốc và lãi
  = 288.000.000/3 + 288.000.000 * 1.2%
  = 99.456.000 đồng

  Nợ 1011 99.456.000
  Có 2111 96.000.000
  Có 702 3.456.000

  _Ngày 5/12/2007 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi còn lại
  Số tiền khách hàng thanh toán:
  = 2 * 96.000.000 + 192.000.000 * 1.2% * 4 / 30 = 192.307.200 đồng
  Nợ 1011 192.307.200
  Có 2111 192.000.000
  Có 702 307.200

  Ví dụ 2:

  Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng : 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Do nhu cầu vốn lưu động, ngày 6/11/2006 công ty CP xi măng Hà tiên ký hợp đồng bao thanh toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn 3 tháng
  _Lãi suất bao thanh toán: 0.95 %/tháng
  _Lãi bao thanh toán quá hạn bằng 1.5 lần lãi suất bao thanh toán
  _Phí bao thanh toán: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán
  _VAT 10%
  Ngày 6/2/2007 Tổng công ty xây dựng số 1 không trả nợ
  Ngày 17/2/2007, Tổng công ty xây dựng số vẫn không thanh toán, SCB gợi thông báo dòi nợ có truy đòi đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên
  Ngày 20/2/2007, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên trả nợ

  ĐỊNH KHOẢN:

  Ngày 6/11/2006

  Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán

  Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000 - 1.00.000.000/ (1 + 0.95%)3
  = 27.966.953 đồng

  Phí bao thanh toán = 0.2% * 1.000.000.000
  = 2.000.000 đồng

  Số tiền bao thanh toán :
  = 1.000.000.000 –27.966.953 - 2.200.000
  = 969.833.047 đồng

  Nợ 2111. Tổng công ty xây dựng số 1: 1.000.000.000
  Có 4211.Công ty Hà Tiên 969.833.047
  Có 488 27.966.953
  Có 717 2.200.000
  Ngân hàng phân bổ lãi bao thanh toán 3 lần:
  = 27.966.953 / 3 = 9.322.317,667 đồng

  Nợ 488 9.322.317,667
  Có 702 9.322.317,667


  Ngày 17/2/2007, SCB chuyển sang đòi nợ công ty xi măng Hà tiên

  Nợ 2111.Công ty xi măng Hà Tiên 1.000.000.000
  Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1 1.000.000.000

  Đồng thời chuyển sang nợ quá hạn đối công ty xi măng Hà Tiên

  Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên
  Có 2111. công ty XM Hà Tiên

  Ngày 20/2/2007 công ty Hà Tiên trả nợ:

  Từ ngày 6/2/2007 đến ngày 16/2/2007, lãi vay

  = 1.000.000.000* 0.95% * 11/30
  = 3.483.333,33 đồng

  Từ ngày 17/2/2007 đến ngày 20/2/2007,
  lãi bao thanh toán quá hạn = 1,5 lần lãi bao thanh toán = 1,5 * 0.95% =
  = 1,425 %

  Tiền lãi = 1.000.000.000 * 1.425% * 3/30
  = 1.425.000 đồng

  Tổng số tiền công ty thanh toán:
  = 1.000.000.000 + 3.483.333,33 +1.425.000 = 1.004.908.333 đồng

  Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên 1.004.908.333
  Có 2112.Công ty XM Hà Tiên 1.000.000.000
  Có 702 4.908.333

  Loading...

Chia sẻ trang này