Ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8 học kỳ 2

Thảo luận trong 'Anh văn lớp 8' bắt đầu bởi SV2013, 19/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Tải tài liệu "ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8 học kỳ 2" theo file đính kèm bên dưới
  Grammar.
  In order to/ so as to + V.
  Future simple: S + will be/V ( I/We + shall)
  Passive form:
  Hiện tại đơn : am/is/are + V3/-ed
  Eg: The glass is broken into small pieces.
  Quá khứ đơn: was/were + V3/-ed
  Eg: The house was built 2 years ago.
  Tương lai đơn: will be +V3/-ed
  Eg: A new house will be built near here next year.
  Hiện tại hoàn thành: Have/has been + V3/-ed
  Eg: This building has been finished for 10 years.
  4. To be adj + to + V.
  Eg: It’s easy to understand this lesson.
  To be + adj+ that + S + V….
  Eg: I am delighted that you passed your exam.
  5. –ed and – ing participles.
  Ved/p1- là phân từ quá khứ- dùng cho sự vật, sự việc.
  V-ing – Phân từ hiện tại – thường dùng cho người.
  Eg: - The old lamp made in China is 5 dollars.
  The boy reading a book is Ba.


  (trích trong tài liệu)

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này