ôn tập trắc nghiệm từ vựng + thì Tiếng Anh lớp 6

Thảo luận trong 'Anh văn lớp 6' bắt đầu bởi SV2013, 19/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Tải tài liệu"ôn tập trắc nghiệm từ vựng + thì lớp 6" theo file đính kèm bên dưới

  Nam does….. home word in the evening. (a. her b. his c. my d. your)
  Mr Ba travels to work ………….. motorbike (a. at b. for c. in d. by)
  Lan has beautiful teeth. Her teeth are…… (a. not white b. brown c. white d. black)
  His father is not……………. but…… He’s only 36. (a. old; young b. thin; fat c. short; tall)
  ………… is the weather like? (a. how b. what c. who d. how much)


  (trích trong tài liệu)

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này