Sử 9- 28:XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ,ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN ..

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 6/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 9- 28:XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ,ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965).Phần 3

  IV. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT , KỸ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA X HỘI (1961-1965) .

  [​IMG]

  Mùa thu năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng tại Thủ đô Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà

  1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9- 1960)

  a. Hoàn cảnh :

  - Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ 5-12 đến 12-9-1960 .

  - Giữa lúc CMXHCN ở miền Bắc giành thắng lợi to lớn trong cải tạo và phát triển kinh tế .

  - CMDTDCND ở miền Nam có bước tiến nhảy vọt từ “Đồng Khởi”.

  b. Nội dung :

  + Miền Bắc thực hiện Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa .

  + Miền Nam thực hiện Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ Nhân Dân.

  + Mục tiêu nhiệm vụ chung của cả hai miền là thực hiện hòa bình , thống nhất đất nước

  + Xác định phương hướng ,nhiệm vụ ,mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1961-1965.

  + Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất .  2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất : 1961-1965 .

  a. Phương hướng nhiệm vụ :

  -Ra sức phát triển công nông nghiệp .

  -Đẩy mạnh cải tạo XHCN.

  -Củng cố tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh.

  -Cải thiện đời sống nhân dân.

  - Củng cố quốc phòng

  b. Thành tựu

  * Công nghiệp : công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93,1% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc .

  [​IMG]
  Nhà máy dệt 8-3 được xây dựng và khánh thành năm 1965


  [​IMG]
  Năm 1960, khu Thượng Đình đã có 3 nhà máy: Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long và Xà phòng Hà Nội do Trung Quốc giúp đỡ xây dựng  * Nông nghiệp :phát triển nông , lâm trường quốc doanh ,áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

  * Thủ công, thương nghiệp , giao thông vận tải đều phát triển .

  * Văn hóa, giáo dục , y tế : phát triển

  * Miền Bắc làm nhiệm vụ hậu phương cho miền Nam cả về vật chất (như vũ khí , đạn dược , thuốc men …) và về nhân sự ( các đơn vị vũ trang , cán bộ quân sự , chính trị , y tế , giáo dục …)  V.MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT “ CỦA MỸ

  ( 1961-1965) .

  1.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam 1961-1965.

  Am mưu và thủ đoạn của Mỹ :

  “Dùng người Việt đánh người Việt”, nhằm chống lại phong trào cách mạng

  - Là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ ,sử dụng quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy, dựa vào vũ khí, tranh bị kỹ thuật , phương tiện chiến tranh của Mỹ .

  - Gom dân , lập ấp chiến lược, nhằm đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các ấp , xã, tách nhân dân ra khoi cách mạng , tiến tới nắm dân, bình định miền Nam .

  - Tiến hành những cuộc hành quân càn quét , phá hoại miền Bắc , phong tỏa biên giới , vùng biển để ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản vào miền Nam .

  [​IMG]

  Ấp chiến lược

  [​IMG]
  Phá “ấp chiến lược”, khiêng nhà về làng cũ  2. Quân dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ .

  - Ngày 20-12-1960 Mặt trận Dân Tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập , dưới ngọn cờ của MT DT GP MN VN quân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh bằng ba mũi tiến công trên cả ba vùng chiến lược .

  - Năm 1962 ta đánh bại nhiều cuộc hành quân của địch vào chiến khu D , căn cứ U Minh, Tây Ninh .

  - Ta phá “bình định” và phá “ấp chiến lược” của Mỹ-Diệm.

  - 2-1-1963 ta thắng trận Ấp Bắc

  - Tại các đô thị , nhân dân miền Nam phản đối chế độ Ngô Đình Diệm:

  + Tăng ni Phật Tử Huế biểu tình (8-5-1963).

  + Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn (11-6-1963) .

  + 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình (6- 1963)

  + Mỹ Giật dây Dương Văn Minh đảo chính lật đổ Diệm -Nhu (11-1963).

  + Ta chiến thắng ở Bình Giã - Bà Rịa tiêu diệt nhiều tên địch và làm phá sản Chiến tranh đặc biệt”.

  * Ý nghĩa : Tạo điều kiện thuận lợi đưa kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi.

  [​IMG]
  Sơ đồ trận Ấp Bắc ngày 2-1-1963.

  [​IMG]

  Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn (11-6-1963) .  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
  Loading...

Chia sẻ trang này