Tạo quả cà chua thuỷ tinh tuyệt vời !

Thảo luận trong 'Đồ họa' bắt đầu bởi Gardener, 22/4/13.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  [​IMG]
  Trong hướng dẫn này, chúng ta học cách tạo hình ảnh quả cà chua thủy tinh với các hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ đẹp mắt.
  Hình ảnh sử dụng:

  Thực hiện hướng dẫn

  • Mở hình ảnh Tomatoes trong Photoshop.​
  [​IMG]
  • Click vào icon để mở chế độ Quick Mask. Fill khu vực thiết kế với màu đen. Bạn sẽ có được hiệu ứng Mask màu hồng.​
  • Erase khu vực bên trái của quả cà chua (Tomato) với công cụ Brush màu trắng.​
  [​IMG]
  • Click vào icon Quick Mask một lần nữa để tạo vùng chọn.​
  [​IMG]
  • Create một Layer mới (giữ vùng chọn).​
  • Fill vùng đã chọn với màu trắng trên Layer mới.​
  • Chuyển đổi vùng chọn: width/high = 96/96%. Cut phần bên ngoài của vùng đã chọn khu vực màu trắng. Bạn chỉ có được phần màu trắng bên ngoài.​
  [​IMG]
  • Thiết lập “Fill”=0%, chế độ hòa trộn là Overlay.​
  [​IMG]
  • Áp dụng các hiệu ứng Layer Style như bên dưới cho cho phần màu trắng bên ngoài đã tạo.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho phần bên trong của bản phác thảo và Fill vùng đã chọn với bất kỳ màu nào, áp dụng “Fill” = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng các thiết lập Layer Style:​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Tạo Layer mới, tạo vùng chọn cho phần bên dưới của quả cà chua bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee.​
  Loading...
 2. Gardener

  Gardener Admin

  • Fill nó với bất kỳ màu nào, điều chỉnh “Fill” = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay cho Shape đã tạo.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Tạo vùng chọn cho phần ở giữa của quả cà chua bằng cách sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool một lần nữa.​
  • Chọn Layer Tomatoes (quả cà chua) ban đầu, copy vùng đã chọn và Paste nó vào Layer mới ở trên tất cả các layer trước đó.​
  [​IMG]
  • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay đen/ trong suốt.​
  [​IMG]
  • Insert texture water, làm cho nó có màu đen và trắng. Image > Adjustments > Black & White. Erase khu vực ở ở trên vòng tròn chính giữa và bản phác thảo.​
  [​IMG]
  • Áp dụng hiệu ứng Overlay và Opacity 15%. Add layer mask và Fill nó với Gradient màu đen và trắng.​
  [​IMG]
  • Tạo vùng chọn hình elip nhỏ ở phần dưới của quả cà chua, áp dụng Warp(Arch) Transformation. Select > Transform selection, Edit > Transform > Warp Transformaton.​
  • Fill vùng đã chọn với bất kỳ màu nào, điều chỉnh “Fill” = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Load vùng chọn như hình bên dưới.​
  [​IMG]
  • Thiết lập “Fill” = 0% cho Layer này, áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay.​
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho phần ở trên, phần trên của vòng tròn trung tâm của layer tomatoes ban đầu. Copy vùng đã chọn và Paste nó vào Layer mới, nằm trên tất cả các layer trước đó trừ vòng tròn chính giữa.​
  • Vào Image > Adjustments > Black & White, Áp dụng các thiết lập sau:​
  [​IMG]
  • Giữ vùng chọn, chọn Image > Adjustments > Levels. Sử dụng các thiết lập như hình bên dưới.​
  [​IMG]
  • Áp dụng Opacity 85% cho Layer black & white đã tạo.​
  [​IMG]
  • Để tạo hiệu ứng trong suốt, Copy phần nhỏ ở phía bên phải của quả cà chua và đặt nó dưới Layer “Black & white “, thiết lập “Opacity”.​
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho quả cà chua và Fill nó với màu bất kỳ, thiết lập “Fill” = 0%.​
  • Add Layer Mask cho Layer đã tạo, Load vùng chọn cho vòng tròn trung tâm và Erase vùng đã chọn bằng Layer Mask với Brush màu đen (Opacity 30%).​
  [​IMG]
  • Áp dụng các hiệu ứng Layer Style chi Layer đã tạo như bên dưới:​
  [​IMG]
  [​IMG]
 3. Gardener

  Gardener Admin

  • Load vùng chọn cho quả cà chua bóng màu đen một lần nữa, chọn Layer Tomatoes ban đầu, Nhân đôi vùng đã chọn.​
  • Đặt Shape đã Copy ở trên tất cả các layer, làm cho nó có màu đen và trắng.​
  • Sử dụng các thiết lập của Levels như minh họa bên dưới:​
  [​IMG]
  • Bạn sẽ có được kết quả như bên dưới.​
  [​IMG]
  • Áp dụng chế độ Screen cho Layer đã tạo, Erase phần bên dưới của hình tròn chính giữa.​
  [​IMG]
  • Để tạo màu phản chiếu, Paste Shape quả cà chua màu cam ban đầu vào Layer mới một lần nữa.​
  • Áp dụng chế độ hòa trộn là Color, Erase phần bên dưới và các cạnh bằng cách sử dụng Brush mềm.​
  [​IMG]
  • Insert hình ảnh Water surface màu đen và trắng.​
  [​IMG]
  • Làm cho các cạnh mềm mại hơn bằng cách sử dụng Eraser Tool.​
  [​IMG]
  • Áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay.​
  [​IMG]
  • Chọn Leaves màu xanh và Paste nó trên Layer mới, tạo hiệu ứng phản chiếu cho nó. Đặt Layer Leaves đã nhân đôi ở dưới các Layer phản chiếu Tomatoes.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Áp dụng hiệu ứng Layer Style.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Add Layer mask, Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng như hình dưới:​
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho quả cà chua ở bên trong bản phác thảo, Fill nó với bất kỳ màu nào trên Layer mới, “Fill” = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng các thiết lập cho Layer đã tạo:​
  [​IMG]
  [​IMG]
 4. Gardener

  Gardener Admin

  • Load vùng chọn cho phần màu xanh của quả cà chua.​
  [​IMG]
  • Tăng Saturation, Image > Adjustments > Hue/Saturation.​
  [​IMG]
  • Thiết lập các giá trị của Levels:​
  [​IMG]
  • Insert hình ảnh Glass sphere đen và trắng.​
  • Tăng Contrast bằng cách sử dụng Levels:​
  [​IMG]
  • Tạo hình cầu bằng cách sử dụng Warp Transformation. Edit > Transform > Warp.​
  [​IMG]
  • Áp dụng chế độ Overlay và Opacity 50%.​
  • Add Layer Mask và Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng, như hình bên dưới:​
  [​IMG]
  • Duplicate Layer Glass sphere và áp dụng Screen cho nó.​
  [​IMG]
  • Để tạo thêm một hiệu ứng phản chiếu nữa, vẽ Shape màu trắng ở phần trên của quả cà chua.​
  • Áp dụng Opacity 70%.​
  [​IMG]
  • Thiết lập hiệu ứng Gradient Overlay cho Layer đã tạo.​
  [​IMG]
  • Vẻ phản chiếu ánh sáng mới.​
  [​IMG]
  • Áp dụng Gradient Overlay trắng/trong suốt.​
  [​IMG]
  • Tạo hình dạng như bên dưới, điều chỉnh “Fill” = 0%.​
  [​IMG]
  • Lặp lại các bước trên cho phản chiêu sbeen trái.​
  [​IMG]
  • Tạo 2 điểm sáng nhỏ bằng cách sử dụng Ellipse Tool và xoay nó.​
  [​IMG]
 5. Gardener

  Gardener Admin

  • Add hiệu ứng sáng bóng bằng cách sử dụng Brush Starburst từ Assorted brushes.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Vẽ đường cung trắng mỏng và áp dụng hiệu ứng Overlay.​
  [​IMG]
  • Insert hình ảnh Broken glass trên layer mới.​
  [​IMG]
  • Áp dụng chế độ hòa trộn là Screen cho nó và Erase phần bên ngoài của quả cà chua.​
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho Broken glass.​
  [​IMG]
  • Fill vùng chọn với màu đen trên Layer mới, áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay.​
  [​IMG]
  • Insert hình ảnh Water splash đen và trắng.​
  [​IMG]
  • Add Layer Mask và Erase background bằn cách sử dụng Brush cứng màu đen.​
  [​IMG]
  • Thiết lập hiệu ứng màu cam bắn tung tóe (Splashes) bằng cách sử dụng các thiết lập Selective color.​
  [​IMG]
  • Vào Image > Adjustments > Selective Color.​
  • Thiết lập các Channel màu sắc bên dưới:​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply cho Splashes.​
  [​IMG]
  • Nhân đôi Layer Splashes, thiết lập chế độ hòa trộn là Overlay và Fill = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng Gradient overlay:​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Nhân đôi Layer Splashes một lần nữa, và làm cho nó có màu đen và trắng, điều chỉnh Levels như hình chụp bên dưới:​
  [​IMG]
  • Bạn sẽ có được hình ảnh như bên dưới:​
  [​IMG]
 6. Gardener

  Gardener Admin

   • Chọn Screen cho Layer đã tạo:​
  [​IMG]
    • Group tất cả các layer Splashes và Duplicate Group đã tạo.​
    • Add Layer Mask cho Group đầu tiên, xoay nó và Erase các khu vực không cần thiết bên ngoài Layer Broken glass bằng cách sử dụng layer Mask và Brush mày đen.​
  [​IMG]
    • Add Layer mask cho Group thứ 2, Erase tất cả trừ những giọt nước, move chúng trên Layer Splash ban đầu.​
  [​IMG]
    • Để tạo hiệu ứng kính cho phần bên phải của quả cà chua chúng ta sử dụng các thao tác tương tự đối với cái đầu tiên.​
  [​IMG]
    • Duplicate tất cả các Layer ở bên trái của quả cà chua và Merge chúng, thiết lập chuyển đổi Flip Vertical cho Layer đã tạo.​
    • Tạo phản chiếu như hình bên dưới.​
  [​IMG]
    • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply. Thực hiện tương tự cho phần bên phải của quả cà chua.​
  [​IMG]
    • Merge các Layer phản chiếu. Thiết lập Opacity 75%.​
    • Add Layer mask, Fill nó với Gradient Linear màu đen và trắng như ví dụ bên dưới.​
  [​IMG]
    • Load vùng chọn cho Layer Mask Gradient Ctrl+ Click Layer Mask.​
    • Áp dụng Gaussian Blur cho phản chiếu trên vùng đã chọn.​
  [​IMG]
    • Filter > Blur > Gaussian Blur.​
  [​IMG]
    • Add Layer mới màu trắng ở giữa phần bên phải và trái của quả cà chua. Thiết lập Fill = 0%.​
  [​IMG]
    • Chọn Gradient Overlay cho layer này.​
  [​IMG]
  [​IMG]
    • Insert water puddle.​
  [​IMG]
    • Erase background.​
  [​IMG]
 7. Gardener

  Gardener Admin

  • Duplicate Background và các Layer phản chiếu, Merge chúng.​
  • Load vùng chọn cho cho vũng nước đã tách nó ra khỏi Background(Ẩn Layer Puddle (vũng nươcs) ban đầu). Copy khu vực background đã chọn và Paste nó trên layer mới.​
  [​IMG]
  • Load vùng chọn cho vũng nước một lần nữa và Fill nó với màu trắng trên layer mới. Thiết lập Opacity 75%, Fill = 0%.​
  [​IMG]
  • Áp dụng các hiệu ứng layer Style bên dưới cho layer màu trắng.​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Đặt Layer Puddle ban đầu ở trên Layer White (màu trắng). Chọn Overlay Blending Mode.​
  [​IMG]
  • Add hiệu ứng Bevel and Emboss:​
  [​IMG]
  [​IMG]
  • Add Layer mask, Fill nó vưois Gradient Linear màu đen và trắng.​
  [​IMG]
  • Duplicate Layer trước đó:​
  [​IMG]
  • Duplicate tất cả các Layer Puddle và Group chúng. Áp dụng Opacity = 20% cho Group đã nhân đôi.​
  [​IMG]
  Kết quả cuối cùng

  [​IMG]

Chia sẻ trang này