Tự hover cho 1 tag HTML bằng JavaScript

Thảo luận trong 'Javascript và AJAX' bắt đầu bởi Gardener, 1/6/13.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  Hàm này sẽ tự động set css cho tag TAG là css_on khi mouseover và css_off khi mouseout. Xem xét ví dụ bên dưới


  Mã:
  <style>
   .mouseover { background: red; }
   .mouseout { background: blue; }
  </style>
   
  <script>
   function BASIC_HOVER(tag,css_on,css_off){
   var obj = document.getElementsByTagName(tag);
   for(i=0;i<obj.length;i++){
    if(obj[i].className == css_off){
     obj[i].onmouseover = function() {
        this.className = css_on;
     }
     obj[i].onmouseout = function() {
        this.className = css_off;
     } 
     }
    }
   }
  </script>
  <body onload="BASIC_HOVER('div','mouseover','mouseout')">
   <div class="mouseout">1</div>
   <div class="mouseout">2</div>
   <div class="mouseout">3</div>
   <div class="mouseout">4</div>
   <div class="mouseout">5</div>
  </body>
  Nguồn: phpbasic
  Loading...

Chia sẻ trang này