Wto

Thảo luận trong 'Các chuyên ngành khác...' bắt đầu bởi SV2013, 20/2/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Tác giả

  • Wiki Pedia
  Nguồn gốc

  Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đã đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước. Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Việc làm tại Havana tháng 3 năm 1948. Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kì đã không phê chuẩn hiến chương này. Một số nhà sử học cho rằng sự thất bại đó bắt nguồn từ việc giới doanh nghiệp Hoa Kì lo ngại rằng Tổ chức Thương mại Quốc tế có thể được sử dụng để kiểm soát chứ không phải đem lại tự do hoạt động cho các doanh nghiệp lớn của Hoa Kì (Lisa Wilkins, 1997).
  ITO chết yểu, nhưng hiệp định mà ITO định dựa vào đó để điều chỉnh thương mại quốc tế vẫn tồn tại. Đó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). GATT đóng vai trò là khung pháp lí chủ yếu của hệ thống thương mại đa phương trong suốt gần 50 năm sau đó. Các nước tham gia GATT đã tiến hành 8 vòng đàm phán, kí kết thêm nhiều thỏa ước thương mại mới. Vòng đám phán thứ tám, Vòng đàm phán Uruguay, kết thúc vào năm 1994 với sự thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thay thế cho GATT. Các nguyên tắc và các hiệp định của GATT được WTO kế thừa, quản lý, và mở rộng. Không giống như GATT chỉ có tính chất của một hiệp ước, WTO là một tổ chức, có cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể. WTO chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995.

  Chức năng

  WTO có các chức năng sau:
  * Quản lý việc thực hiện các hiệp định của WTO
  * Diễn đàn đàm phán về thương mại
  * Giải quyết các tranh chấp về thương mại
  * Giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia
  * Trợ giúp kỹ thuật và huấn luyện cho các nước đang phát triển
  * Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác

  Đàm phán

  Phần lớn các quyết định của WTO đếu dựa trên cơ sở đàm phán và đồng thuận. Mỗi thành viên của WTO có một phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Nguyên tắc đồng thuận có ưu điểm là nó khuyến khích nỗ lực tìm ra một quyết định khả dĩ nhất được tất cả các thành viên chấp nhận. Nhược điểm của nó là tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực để có được một quyết định đồng thuận. Đồng thời, nó dẫn đến xu hướng sử dụng những cách diễn đạt chung chung trong hiệp định đối với những vấn đề có nhiều tranh cãi, khiến cho việc diễn giải các hiệp định gặp nhiều khó khăn.
  Trên thực tế, đàm phán của WTO diễn ra không phải qua sự nhất trí của tất cả các thành viên, mà qua một quá trình đàm phán không chính thức giữa những nhóm nước. Những cuộc đàm phán như vậy thường được gọi là "đàm phán trong phòng xanh" (tiếng Anh: "Green Room" negotiations), lấy theo màu của phòng làm việc của Tổng giám đốc WTO tại Genève, Thụy Sĩ. Chúng còn được gọi là "Hội nghị Bộ trưởng thu hẹp" (Mini-Ministerials) khi chúng diễn ra ở các nước khác. Quá trình này thường bị nhiều nước đang phát triển chỉ trích vì họ hoàn toàn phải đứng ngoài các cuộc đàm phán như vậy.
  Richard Steinberg (2002) lập luận rằng mặc dù mô hình đồng thuận của WTO đem lại vị thế đàm phán ban đầu dựa trên nền tảng luật lệ, các vòng đàm phán thương mại kết thúc thông qua vị thế đàm phán dựa trên nền tảng sức mạnh có lợi cho Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, và có thể không đem đến sự cải thiện Pareto. Thất bại nổi tiếng nhất và cũng gần đây nhất trong việc đạt được một sự đồng thuận là tại các Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ở Seattle (1999) và Cancún (2003) do một số nước đang phát triển không chấp thuận các đề xuất được đưa ra.
  WTO bắt đầu tiến hành vòng đàm phán hiện tại, Vòng đàm phán Doha, tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4 diễn ra tại Doha, Qatar vào tháng 11 năm 2001. Các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng và chưa đạt được sự nhất trí, mặc dù đàm phán vẫn đang tiếp diễn qua suốt Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 5 tại Cancún, Mexico vào năm 2003 và Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 6 tại Hồng Kông từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2005.

  Giải quyết tranh chấp

  Ngoài việc là diễn đàn đàm phán các quy định thương mại, WTO còn hoạt động như một trọng tài giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên liên quan đến việc áp dụng quy định của WTO. Không giống như các tổ chức quốc tế khác, WTO có quyền lực đáng kể trong việc thực thi các quyết định của mình thông qua việc cho phép áp dụng trừng phạt thương mại đối với thành viên không tuân thủ theo phán quyết của WTO. Một nước thành viên có thể kiện lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO nếu như họ tin rằng một nước thành viên khác đã vi phạm quy định của WTO.
  Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm hai cấp: sơ thẩm và phúc thẩm. Ở cấp sơ thẩm, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một Ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp. Ban hội thẩm này thông thường gồm 3 đên 5 chuyên gia trong lĩnh vực thương mại liên quan. Ban hội thẩm sẽ nghe lập luận của của các bên và soạn thảo một báo cáo trình bày những lập luận này, kèm theo là phán quyết của ban hội thẩm. Trong trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với nội dung phán quyết của ban hội thẩm thì họ có thể thực hiện thủ tục khiếu nại lên Cơ quan phúc thẩm. Cơ quan này sẽ xem xét đơn khiếu nại và có phán quyết liên quan trong một bản báo cáo giải quyết tranh chấp của mình. Phán quyết của các cơ quan giải quyết tranh chấp nêu trên sẽ được thông qua bởi Hội đồng Giải quyết Tranh chấp. Báo cáo của cơ quan giải quyết tranh chấp cấp phúc thẩm sẽ có hiệu lực cuối cùng đối với vấn đề tranh chấp nếu không bị Hội đồng Giải quyết Tranh chấp phủ quyết tuyệt đối (hơn 3/4 các thành viên Hội đồng giải quyết tranh chấp bỏ phiếu phủ quyết phán quyết liên quan).
  Trong trường hợp thành viên vi phạm quy định của WTO không có các biện pháp sửa chữa theo như quyết định của Hội đồng Giải quyết Tranh chấp, Hội đồng có thể ủy quyền cho thành viên đi kiện áp dụng các "biện pháp trả đũa" (trừng phạt thương mại). Những biện pháp như vậy có ý nghĩa rất lớn khi chúng được áp dụng bởi một thành viên có tiềm lực kinh tế mạnh như Hoa Kì hay Liên minh châu Âu. Ngược lại, ý nghĩa của chúng giảm đi nhiều khi thành viên đi kiện có tiềm lực kinh tế yếu trong khi thành viên vi phạm có tiềm lực kinh tế mạnh hơn, chẳng hạn như trong tranh chấp mang mã số DS 267 về trợ cấp bông trái phép của Hoa Kỳ

  Cơ cấu tổ chức

  Tất cả các thành viên WTO đều có thể tham gia vào các hội đồng, ủy ban của WTO, ngoại trừ Cơ quan Phúc thẩm, các Ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp và các ủy ban đặc thù.
  Cấp cao nhất: Hội nghị Bộ trưởng

  Cơ quan quyền lực cao nhất của WTO là Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ít nhất hai năm một lần. Hội nghị có sự tham gia của tất cả các thành viên WTO. Các thành viên này có thể là một nước hoặc một liên minh thuế quan (chẳng hạn như Cộng đồng châu Âu). Hội nghị Bộ trưởng có thể ra quyết định đối với bất kỳ vấn đề trong các thỏa ước thương mại đa phương của WTO.

  Cấp thứ hai: Đại Hội đồng

  Công việc hàng ngày của WTO được đảm nhiệm bởi 3 cơ quan: Đại Hội đồng, Hội đồng Giải quyết Tranh chấp và Hội đồng Rà soát Chính sách Thương mại. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng thực tế thành phần của 3 cơ quan đều giống nhau, đều bao gồm đại diện (thường là cấp đại sứ hoặc tương đương) của tất cả các nước thành viên. Điểm khác nhau giữa chúng là chúng được nhóm họp để thực hiện các chức năng khác nhau của WTO.
  1. Đại Hội đồng là cơ quan ra quyết định cao nhất của WTO tại Geneva, được nhóm họp thường xuyên. Đại Hội đồng bao gồm đại diện (thường là cấp đại sứ hoặc tương đương) của tất cả các nước thành viên và có thẩm quyền quyết định nhân danh hội nghị bộ trưởng (vốn chỉ nhóm họp hai năm một lần) đối với tất cả các công việc của WTO.
  2. Hội đồng Giải quyết Tranh chấp được nhóm họp để xem xét và phê chuẩn các phán quyết về giải quyết tranh chấp do Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm đệ trình. Hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên (cấp đại sứ hoặc tương đương).
  3. Hội đồng Rà soát Chính sách Thương mại được nhóm họp để thực hiện việc rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên theo cơ chế rà soát chính sách thương mại. Đối với những thành viên có tiềm lực kinh tế lớn, việc rà soát diễn ra khoảng hai đến ba năm một lần. Đối với những thành viên khác, việc rà soát có thể được tiến hành cách quãng hơn.

  Cấp thứ ba: Các Hội đồng Thương mại

  Các Hội đồng Thương mại hoạt động dưới quyền của Đại Hội đồng. Có ba Hội đồng Thương mại là: Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ và Hội đồng Các khía cạnh của Quyền Sở hữu Trí tuệ liên quan đến Thương mại. Một hội đồng đảm trách một lĩnh vực riêng. Cũng tương tự như Đại Hội đồng, các hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên WTO. Bên cạnh ba hội đồng này còn có sáu ủy ban và cơ quan độc lập khác chịu trách nhiệm báo cáo lên Đại Hội đồng các vấn đề riêng rẽ như thương mại và phát triển, môi trường, các thỏa thuận thương mại khu vực, và các vấn đề quản lý khác. Đáng chú ý là trong số này có Nhóm Công tác về việc Gia nhập chịu trách nhiệm làm việc với các nước xin gia nhập WTO.
  1. Hội đồng Thương mại Hàng hóa chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), tức là các hoạt động liên quan đến thương mại quốc tế về hàng hóa.
  2. Hội đồng Thương mại Dịch vụ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), tức là các hoạt động liên quan đến thương mại quốc tế về dịch vụ.
  3. Hội đồng Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS), cũng như việc phối hợp với các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ.

  Cấp thứ tư: Các Ủy ban và Cơ quan

  Dưới các hội đồng trên là các ủy ban và cơ quan phụ trách các lĩnh vực chuyên môn riêng biệt.
  1. Dưới Hội đồng Thương mại Hàng hóa là 11 ủy ban, 1 nhóm công tác, và 1 ủy ban đặc thù.
  2. Dưới Hội đồng Thương mại Dịch vụ là 2 ủy ban, 2 nhóm công tác, và 2 ủy ban đặc thù.
  3. Dưới Hội đồng Giải quyết Tranh chấp (cấp thứ 2) là Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm.
  Ngoài ra, do yêu cầu đàm phán của Vòng đàm phán Doha, WTO đã thành lập Ủy ban Đàm phán Thương mại trực thuộc Đại Hội đồng để thức đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán. Ủy ban này bao gồm nhiều nhóm làm việc liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

  Các nguyên tắc

  Bài hoặc đoạn này cần được wiki hóa theo các quy cách định dạng và văn phong Wikipedia.
  Xin hãy giúp phát triển bài này bằng cách liên kết trong đến các mục từ thích hợp khác.
  Tổ chức Thương mại Thế giới được xây dựng trên bốn nguyên tắc pháp lý nền tảng là : tối huệ quốc; đãi ngộ quốc gia, mở cửa thị trường và cạnh tranh công bằng.
  1. Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) Tối huệ quốc, viết tắt theo tiếng Anh là MFN (Most favoured nation), là nguyên tắc pháp lí quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng đặc biệt của MFN được thể hiện ngay tại Điều I của Hiệp định CATT (mặc dù bản thân thuật ngữ "tối huệ quốc"không được sử dụng trong điều này)1. Nguyên tắc MFN được hiểu là nếu một nước dành cho một nước thành viên một sự đối xử ưu đãi nào đó thì nước này cũng sẽ phải dành sự ưu đãi đó cho tấtcả các nước thành viên khác. Thông thường nguyên tắc MFN được quy định trong các hiệp định thương mại song phương. Khi nguyên tắc MFN được áp dụng đa phương đối với tất cả các nước thành viên WTO thì cũng đồng nghĩa với nguyên tăc bình đẳng và không phân biệt đối xử vì tất cả các nước sẽ dành cho nhau sự "đối xử ưu đãi nhất". Nguyên tắc MFN trong WTO không có tính chất áp dụng tuyệt đối. Hiệp định GATT 1947 quy định mỗi nước có quyền tuyên bố không áp dụng tất cả các điều khoản trong Hiệp định đối với một nước thành viên khác (Trường hợp Mĩ không áp dụng MFN đối với Cuba mặc dù Cuba là thành viên sáng lập GATT và WTO).
  Điều I. 1 Hiệp định GATT quy định nghĩa vụ của mọi bên kí kết dành "ngay lập tức và không điều kiện” bất kì ưu đãi, ưu tiên, đặc quyền hoặc đặc miễn nào liên quan đến thuế quan và bất kì loại lệ phí nào mà bên kí kết đó áp dụng cho hoặc liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc cho việc chuyển tiền thanh toán quốc tế , hoặc liên quan đến phương pháp tính thuế quân và lệ phí hoặc liên quan đến tất cả các quy định và thủ tục đối với việc xuất và nhập khẩu một sản phẩm xuất xứ hoặc nhập khẩu sang một Bên kí kết cho một sản phẩm cùng loại xuất xứ hoặc nhập khẩu sang các Bên kí kết khác.
  Nếu như nguyên tắc MFN trong GATT 1947 chỉ áp dụng đối với ‘hàng hoá’ thì trong WTO, nguyên tắc này đã được mở rộng sang thương mại dịch vụ (Điều 2 Hiệp định GATS), và sỏ hữu trí tuệ (Điều 4 Hiệp định TRIPS).
  Mặc dù được coi là "hòn đá tảng “ trong hệ thống thương mại đa phương, Hiệp định GATT 1947 và WTO vẫn quy định một số ngoại lệ (exception) và miễn trừ (waiver) quan trọng đối với nguyên tắc MFN1. Ví dụ như Điều XXIV của GATT quy định các nước thành viên trong các hiệp định thương mại khu vực có thể dành cho nhau sự đối xử ưu đãi hơn mang tính chất phân biệt đối xử với các nước thứ ba, trái với nguyên tắc MFN. GATT 1947 cũng có hai miễn trừ về đối xử đặc biệt và ưu đãi hơn với các nước đang phát triển. Miễn trừ thứ nhất là Quyết định ngày 25-6-1971 của Đại hội đồng GATT về việc thiết lập “ Hệ thống ưu đãi phổ cập" (GSP) chỉ áp dụng cho hàng hoá xuất xứ từ những nước đang phát triển và châm phát triển. Trong khuôn khổ GSP, các nước phát triển có thể thiết lập số mức thuế ưu đãi hoặc miễn thuế quan cho một sô nhóm mặt hàng có xuất xứ từ các nước đang phát triển và chậm phát triển và không có nghĩa vụ phải áp dụng những mức thuế quan ưu đãi đó cho các nước phát triển theo nguyên tắc MFN. Miễn trừ thứ hai là Quyết định ngày 26-11-1971 của Đại hội đồng GATT về ‘Đàm phán thương mại giữa các nước đang phát triển”, cho phép các nước này có quyền đàm phán, kí kết những hiệp định thương mại dành cho nhau những ưu đãi hơn về thuế quan và không có nghĩa vụ phải áp dụng cho hàng hoá đến từ các nước phát triển. Trên cơ sở Quyết định này, Hiệp địnhvề “Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu giữa các nước đang phát triển ” (Global System of Trade Preferences among Developing Countries - GSPT) đã được kí năm 1989.
  2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National Treatment - NT), quy định tại Điều III Hiệp định GATT, Điều 17 GATS và Điều 3 TRIPS. Nguyên tắc NT được hiểu là hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài phải được đối xử không kém thuận lợi hơn so với hàng hoá cùng loại trong nước. Trong khuôn khổ WTO, nguyên tắc NT chỉ áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ, các quyền sở hữu trí tuệ, chưa áp dụng đối với cá nhân và pháp nhân. Phạm vi áp dụng của nguyên tắc NT đối với hàng hoá, dịch vụ và sở hữu trí tuệ có khác nhau. Đối với hàng hoá và sở hữu trí tuệ, việc áp dụng nguyên tắc NT là một nghĩa vụ chung (general obligation), có nghĩa là hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài sau khi đã đóng thuế quan hoặc được đăng kí bảo vệ hợp pháp được đối xử bình đẳng như hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với thuế và lệ phí nội địa, các quy định về mua, bán, phân phối vận chuyển . Đối với dịch vụ, nguyên tắc này chỉ áp dụng đối với những lĩnh vực, ngành nghề đã được mỗi nước đưa vào danh mục cam kết cụ thể của mình và mỗi nước có quyền đàm phán đưa ra những ngoại lệ (exception).
  Các nước, về nguyên tắc, không được áp dụng những hạn chế số lượng nhập khẩu và xuất khẩu, trừ những ngoại lệ được quy định rõ ràng trong các Hiệp định của WTO, cụ thể, đó là các trường hợp: mất cân đối cán cân thanh toán (Điều XII và XVIII.b); nhằm mục đích bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ trong nước (Điều XVIII.c); bảo vệ ngành sản xuất trong nước chống lại sự gia tăng đột ngột về nhập khẩu hoặc để đối phó với sự khan hiếm một mặt hàng trên thị trường quốc gia do xuất khẩu quá nhiều (Điều XIX); vì lí do sức khoẻ và vệ sinh (Điều XX) và vì lí do an ninh quốc gia (Điều XXI).
  Một trong những ngoại lệ quan trong đối với nguyên tắc đãi ngộ quốc gia là vấn đề trợ giá cho sản xuất hoặc xuất hay nhập khẩu. Vấn đề này được quy định lần đầu tại Điều VI và Điều XVI Hiệp định GATT 1947 và sau này được điều chỉnh trong thoả thuận vòng Tôkyô 1979 và hiện nay trong Thoả thuận Vòng đàm phán U ruguay về trợ cấp và thuế đối kháng, viết tắt theo tiếng Anh là SCM. Thoả thuận SCM có một điểm khác biệt lớn so với GATT 1947 và thoả thuận Tôkyô ở chỗ nó được áp dụng cho cả các nước phát triển và đang phát triển. Hiệp định mới về trợ giá phân chia các loại trợ giá làm 3 loại: loại "xanh"; loại "vàng" và loại "đỏ” theo nguyên tắc "đèn hiệu giao thông" (traffic lights).
  Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia cùng với MFN là hai nguyên tắc nền tảng quan trọng nhất của hệ thương mại đa phương mà ý nghĩa thực sự là bảo đảm việc tuân thủ một cách nghiêm túc những cam kết về mở cửa thị trường mà tất cả các nước thành viên đã chấp nhận khi chính thức trở thành thành viên của WTO.
  3. Nguyên tắc mở cửa thị trường
  Nguyên tắc "mở cửa thị trường" hay còn gọi một cách hoa mĩ là "tiếp cận" thị trường (market access) thực chất là mở cửa thị trường cho hàng hoá, dịch vụ và đầu tư nước ngoài. Trong một hệ thống thương mại đa phương, khi tất cả các bên tham gia đều chấp nhận mở cửa thị trường của mình thì điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra một hệ thống thương mại toàn cầu mở cửa.
  Về mặt chính trị, "tiếp cận thị trường" thể hiện nguyên tắc tự do hoá thương mại của WTO. Về mặt pháp lí, "tiếp cận thị trường" thể hiện nghĩa vụ có tính chất ràng buộc thực hiện những cam kết về mở cửa thị trường mà nước này đã chấp thuận khi đàm phán ra nhập WTO.
  4. Nguyên tắc cạnh tranh công bằng
  Cạnh tranh công bằng (fair competition) thể hiện nguyên tắc "tự do cạnh tranh trong những điều kiện bình đẳng như nhau” và được công nhận trong án lệ của vụ U ruguay kiện 15 nước phát triển (1962) về việc áp dụng các mức thuế nhập khẩu khác nhau đối với cùng một mặt hàng nhập khẩu. Do tính chất nghiêm trọng của vụ kiện, Đại hội đồng GATT đã phải thành lập một nhóm công tác (Working group) để xem xét vụ này. Nhóm công tác đã cho kết luận rằng, về mặt pháp lí việc áp dụng các mức thuế nhập khẩu khác nhau đối với cùng một mặt hàng không với các quy định của GATT, nhưng việc áp đặt các mức thuế khác nhau này đã làm đảo lộn những “điều kiện cạnh tranh công bằng” mà U ruguay có quyền "mong đợi” từ phía những nước phát triển và đã gây thiệt hại cho lợi ích thương mại của U ruguay. Trên cơ sở kết luận của Nhóm công tác, Đại hội đồng GATT đã thông qua khuyến nghị các nước phát triển có liên quan "đàm phán" với U ruguay để thay đổi các cam kết và nhân nhượng thuế quan trước đó. Vụ kiện của U ruguay đã tạo ra một tiền lệ mới, nhìn chung có lợi cho các nước đang phát triển. Từ nay các nước phát triển có thể bị kiện ngay cả khi về mặt pháp lí không vi phạm bất kì điều khoản nào trong hiệp định GATT nếu những nước này có những hành vi trái với nguyên tắc "cạnh tranh công bằng

  Các hiệp định

  Các thành viên WTO đã ký kết khoảng 30 hiệp định khác nhau điều chỉnh các vấn đề về thương mại quốc tế. Tất cả các hiệp định này nằm trong 4 phụ lục của Hiệp định về việc Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới được kí kết tại Marrakesh, Maroc vào ngày 15 tháng 4 năm 1994. Bốn phụ lục đó bao gồm các hiệp định quy định các quy tắc luật lệ trong thương mại quốc tế, cơ chế giải quyết tranh chấp, cơ chế rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên, các thỏa thuận tự nguyện của một số thành viên về một số vấn đề không đạt được đồng thuận tại diễn đàn chung. Các nước muốn trở thành thành viên của WTO phải kí kết và phê chuẩn hầu hết những hiệp định này, ngoại trừ các thỏa thuận tự nguyện. Sau đây sẽ là một số hiệp định của WTO:
  * Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 (GATT 1994)
  * Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS)
  * Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS)
  * Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMS)
  * Hiệp định về Nông nghiệp (AoA)
  * Hiệp định về Hàng Dệt may (ATC)
  * Hiệp định về Chống bán Phá giá
  * Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng
  * Hiệp định về Tự vệ
  * Hiệp định về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu
  * Hiệp định về các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch (SPS)
  * Hiệp định về các Rào cản Kĩ thuật đối với Thương mại (TBT)
  * Hiệp định về Định giá Hải quan
  * Hiệp định về Kiểm định Hàng trước khi Vận chuyển
  * Hiệp định về Xuất xứ Hàng hóa (ROO)
  * Thỏa thuận về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp

  Thành viên

  Đến ngày 23 tháng 6 năm 2008, WTO có 153 thành viên. Thành viên mới gia nhập là Cape Verde. Cập nhật 11 tháng 3, 2009
  * Albania – 8 tháng 9 năm 2000
  * Angola – 23 tháng 11 năm 1996
  * Antigua và Barbuda – 1 tháng 1 năm 1995
  * Argentina – 1 tháng 1 năm 1995
  * Armenia – 5 tháng 2 năm 2003
  * Úc – 1 tháng 1 năm 1995
  * Áo – 1 tháng 1 năm 1995
  * Bahrain – 1 tháng 1 năm 1995
  * Bangladesh – 1 tháng 1 năm 1995
  * Barbados – 1 tháng 1 năm 1995
  * Bỉ – 1 tháng 1 năm 1995
  * Belize – 1 tháng 1 năm 1995
  * Bénin – 22 tháng 2 năm 1996
  * Bolivia – 12 tháng 9 năm 1995
  * Botswana – 31 tháng 5 năm 1995
  * Brasil – 1 tháng 1 năm 1995
  * Brunei – 1 tháng 1 năm 1995
  * Bulgaria – 1 tháng 12 năm 1996
  * Burkina Faso – 3 tháng 6 năm 1995
  * Burundi – 23 tháng 7 năm 1995
  * Kampuchia – 13 tháng 10 năm 2004
  * Cameroon – 13 tháng 12 năm 1995
  * Canada – 1 tháng 1 năm 1995
  * Cộng hoà Trung Phi – 31 tháng 5 năm 1995
  * Tchad – 19 tháng 10 năm 1996
  * Chile – 1 tháng 1 năm 1995
  * Trung Quốc – 11 tháng 12 năm 2001
  * Colombia – 30 tháng 4 năm 1995
  * Cộng hoà Congo – 27 tháng 3 năm 1997
  * Costa Rica – 1 tháng 1 năm 1995
  * Côte d'Ivoire – 1 tháng 1 năm 1995
  * Croatia – 30 tháng 11 năm 2000
  * Cuba – 20 tháng 4 năm 1995
  * Síp – 30 tháng 7 năm 1995
  * Cộng hoà Séc – 1 tháng 1 năm 1995
  * Cộng hoà Dân chủ Congo – 1 tháng 1 năm 1997
  * Đan Mạch – 1 tháng 1 năm 1995
  * Djibouti – 31 tháng 5 năm 1995
  * Dominica – 1 tháng 1 năm 1995
  * Cộng hoà Dominicana – 9 tháng 3 năm 1995
  * Ecuador – 21 tháng 1 năm 1996
  * Ai Cập – 30 tháng 6 năm 1995
  * El Salvador – 7 tháng 5 năm 1995
  * Estonia – 13 tháng 11 năm 1999
  * Cộng đồng châu Âu – 1 tháng 1 năm 1995
  * Fiji – 14 tháng 1 năm 1996
  * Phần Lan – 1 tháng 1 năm 1995
  * Macedonia – 4 tháng 4 năm 2003
  * Pháp – 1 tháng 1 năm 1995
  * Gabon – 1 tháng 1 năm 1995
  * Gambia – 23 tháng 10 năm 1996
  * Gruzia – 14 tháng 6 năm 2000
  * Đức – 1 tháng 1 năm 1995
  * Ghana – 1 tháng 1 năm 1995
  * Hy Lạp – 1 tháng 1 năm 1995
  * Grenada – 22 tháng 2 năm 1996
  * Guatemala – 21 tháng 7 năm 1995
  * Guinée – 25 tháng 10 năm 1995
  * Guiné-Bissau – 31 tháng 5 năm 1995
  * Guyana – 1 tháng 1 năm 1995
  * Haiti – 30 tháng 1 năm 1996
  * Honduras – 1 tháng 1 năm 1995
  * Hồng Kông – 1 tháng 1 năm 1995
  * Hungary – 1 tháng 1 năm 1995
  * Iceland – 1 tháng 1 năm 1995
  * Ấn Độ – 1 tháng 1 năm 1995
  * Indonesia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Ireland – 1 tháng 1 năm 1995
  * Israel – 21 tháng 4 năm 1995
  * Ý – 1 tháng 1 năm 1995
  * Jamaica – 9 tháng 3 năm 1995
  * Nhật Bản – 1 tháng 1 năm 1995
  * Jordan – 11 tháng 4 năm 2000
  * Kenya – 1 tháng 1 năm 1995
  * Hàn Quốc – 1 tháng 1 năm 1995
  * Kuwait – 1 tháng 1 năm 1995

  * Kyrgyzstan – 20 tháng 12 năm 1998
  * Latvia – 10 tháng 2 năm 1999
  * Lesotho – 31 tháng 5 năm 1995
  * Liechtenstein – 1 tháng 9 năm 1995
  * Litva – 31 tháng 5 năm 2001
  * Luxembourg – 1 tháng 1 năm 1995
  * Macao – 1 tháng 1 năm 1995
  * Madagascar – 17 tháng 11 năm 1995
  * Malawi – 31 tháng 5 năm 1995
  * Malaysia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Maldives – 31 tháng 5 năm 1995
  * Mali – 31 tháng 5 năm 1995
  * Malta – 1 tháng 1 năm 1995
  * Mauritania – 31 tháng 5 năm 1995
  * Mauritius – 1 tháng 1 năm 1995
  * Mexico – 1 tháng 1 năm 1995
  * Moldova – 26 tháng 7 năm 2001
  * Mông Cổ – 29 tháng 1 năm 1997
  * Maroc – 1 tháng 1 năm 1995
  * Mozambique – 26 tháng 8 năm 1995
  * Myanma – 1 tháng 1 năm 1995
  * Namibia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Nepal – 23 tháng 4 năm 2004
  * Hà Lan (và Antille thuộc Hà Lan) – 1 tháng 1 năm 1995
  * New Zealand – 1 tháng 1 năm 1995
  * Nicaragua – 3 tháng 9 năm 1995
  * Niger – 13 tháng 12 năm 1996
  * Nigeria – 1 tháng 1 năm 1995
  * Na Uy – 1 tháng 1 năm 1995
  * Oman – 9 tháng 11 năm 2000
  * Pakistan – 1 tháng 1 năm 1995
  * Panama – 6 tháng 9 năm 1997
  * Papua New Guinea – 9 tháng 6 năm 1996
  * Paraguay – 1 tháng 1 năm 1995
  * Peru – 1 tháng 1 năm 1995
  * Philippines – 1 tháng 1 năm 1995
  * Ba Lan – 1 tháng 7 năm 1995
  * Bồ Đào Nha – 1 tháng 1 năm 1995
  * Qatar – 13 tháng 1 năm 1996
  * Romania – 1 tháng 1 năm 1995
  * Rwanda – 22 tháng 5 năm 1996
  * Saint Kitts và Nevis – 21 tháng 2 năm 1996
  * Saint Lucia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Saint Vincent và Grenadines – 1 tháng 1 năm 1995
  * Ả Rập Saudi – 11 tháng 12 năm 2005
  * Sénégal – 1 tháng 1 năm 1995
  * Sierra Leone – 23 tháng 7 năm 1995
  * Singapore – 1 tháng 1 năm 1995
  * Slovakia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Slovenia – 30 tháng 7 năm 1995
  * Quần đảo Solomon – 26 tháng 7 năm 1996
  * Cộng hoà Nam Phi – 1 tháng 1 năm 1995
  * Tây Ban Nha – 1 tháng 1 năm 1995
  * Sri Lanka – 1 tháng 1 năm 1995
  * Suriname – 1 tháng 1 năm 1995
  * Swaziland – 1 tháng 1 năm 1995
  * Thụy Điển – 1 tháng 1 năm 1995
  * Thụy Sĩ – 1 tháng 7 năm 1995
  * Trung Hoa Đài Bắc – 1 tháng 1 năm 2002
  * Tanzania – 1 tháng 1 năm 1995
  * Thái Lan – 1 tháng 1 năm 1995
  * Togo – 31 tháng 5 năm 1995
  * Trinidad và Tobago – 1 tháng 3 năm 1995
  * Tunisia – 29 tháng 3 năm 1995
  * Thổ Nhĩ Kì – 26 tháng 3 năm 1995
  * Uganda – 1 tháng 1 năm 1995
  * Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất – 10 tháng 4 năm 1996
  * Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – 1 tháng 1 năm 1995
  * Hoa Kì – 1 tháng 1 năm 1995
  * Uruguay – 1 tháng 1 năm 1995
  * Venezuela – 1 tháng 1 năm 1995
  * Việt Nam – 11 tháng 1 năm 2007
  * Zambia – 1 tháng 1 năm 1995
  * Zimbabwe – 5 tháng 3 năm 1995
  * Tonga – 27 tháng 7 năm 2007
  * Ukraina – 16 tháng 5 năm 2008
  * Cape Verde – 23 tháng 7 năm 2008

  Các file đính kèm:

  Loading...
: wto

Chia sẻ trang này