Tài liệu học tập môn vật lý lớp 8

Thảo luận trong 'Vật lý lớp 8' bắt đầu bởi SV2013, 19/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Tải tài liệu theo file đính kèm

  CHƯƠNG I: CƠ HỌC
  Bài 1:CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
  - Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (chọn lm mốc) gọi là chuyển động cơ học.
  -Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc.Người ta thường chọn những vật gắn với mặt đất làm vật mốc.
  1.1. Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?
  A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
  B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
  C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
  D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.
  1.2. Người lái đò đang ngổi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước.
  Câu mô tả nào sau đây là đúng?
  A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
  B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
  C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
  D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyển.
  1.3. Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vạch làm mốc khi nói:
  A. Ô tô đang chuyển động.
  B. Ô tô đang đứng yên.
  C. Hành khách đang chuyển động.
  D. hành khách đang đứng yên.
  1.4. Khi nói trái đất quay quanh Mặt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc?
  Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc ?
  1.5. Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển động hay đứng yên so với:
  a. Người soát vé.
  b. Đường tàu.
  c. Người lái tàu.
  1.6. Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên của những chuyển động sau đây:
  a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.
  b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi.
  c) Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang.
  1.7. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng ?
  A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu.
  B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.
  C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu.
  D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu.
  1.8. Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc
  A. phài là Trái Đất
  B. phải là vật đang đứng yên
  C. phải là vật gắn với Trái Đất
  D. có thể là bất kì vật nào
  1.9*. Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ một đỉnh cột buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo dòng sông, là không đúng ?
  A. Cả người đứng trên thuyền và trên bờ đều thấy vật rơi dọc theo cột buồm.
  B. Người đứng trên bờ thấy vật rơi theo phương cong.
  C. Người đứng trên thuyền thấy vật rơi thẳng đứng
  D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng.
  1.10. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh.
  Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì:
  A. Máy bay đang chuyển động
  B. Người phi công đang chuyển động
  C. Hành khách đang chuyển động
  D. Sân bay đang chuyển động
  1.11. Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy xiết ta thấy cầu như bị ‘trôi” ngược lại. Hãy giải thích vì sao ta có cảm giác đó ?
  1.12. Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên võng đu đang quay ngang. Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nên cho rằng em bé đứng yên.
  Nam thấy vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm đu quay nên cho rằng em bé chuyển động. Ai đúng, ai sai. Tại sao ?
  1.13. Long và Vân cùng ngồi trong một khoang tàu thủy đang đậu ở bến. Long nhìn qua cửa sổ bên trái quan sát một tàu khác bên cạnh và nói tàu mình đang chạy. Vân nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát bến tàu và nói rằng tàu mình đứng yên.
  Ai nói đúng ? Vì sao hai người lại có nhận xét khác nhau ?

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này