5 nhiệm vụ hàng đầu của ngành bảo hiểm xã hội 2018

Thảo luận trong '.:: Bài viết đối tác ::.' bắt đầu bởi SV2013, 28/2/18.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Dưới đây là 5 nhiệm vụ hàng đầu của ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo... đặt ra trong năm 2018

  Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2013- 2017) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.

  Thứ hai, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

  Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn (BHTN); kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương.


  Thứ tư, tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo cảnh bảo từ hệ thống giám định điện tử.

  Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
  Loading...

Chia sẻ trang này