Bài 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 6' bắt đầu bởi SV2013, 24/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  1.Tác dụng của nội lực và ngoại lực.

  + Nội lực.
  - Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.

  + Ngoại lực.
  - Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).
  2. Núi lửa và động đất.
  + Núi lửa.
  - Là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất.
  - Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động.
  - Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt.
  - Cấu tạo của núi lửa: H31.
  + Động đất.

  - Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội.
  + Gây thiệt hại:
  - Người.
  - Nhà cửa.
  - Đường sá.
  - Cỗu cống.
  - Công trình xây dựng.
  - Của cải.
  - Để đo các chấn động của động đất người ta dùng thang RICHTE ( 9 bậc ).

  BÀI TẬP
  1. Điền vào chỗ trống- Nội lực là............., có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.
  - Ngoại lực là ............, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).
  2. Chọn đáp án đúng sau:
  2.1 Nội lực là quá trình tạo ra các hiện tượng sau:
  a. Núi lửa và xâm thực
  b. Động đất và xâm thực
  c. Phong hóa đá và xâm thực
  d. Núi lửa và động đất
  2.2 Ngoại lực xảy ra các hiện tương:
  a. Núi lửa và xâm thực
  b. Động đất và xâm thực
  c. Phong hóa đá và xâm thực
  d. Núi lửa và động đất
  3. Chọn câu đúng sai
  3.1. Núi lửa là:
  a. Hình thức phun trào
  b. Hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất
  c. Hình thức mác ma dưới sâu lên mặt đất
  d. Hình thức phụt lửa
  3.2. Động đất là:
  a. Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội
  b. Là hiện tượng tdo con người tạo ra, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội
  c. Các lớp đá rung chuyển dữ dội
  d. Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất
  3.3. Động đất có tạc hại:
  a. Nghiêm trọng
  b. Không nghiêm trọng

  ĐÁp án

  1. Lực sinh ra ở bên trong Trái Đất - Lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất
  2 -2.1: d, 2.2: c ;
  3- 3.1b; 3.2a; 3.3a.
  Loading...

Chia sẻ trang này