Địa lý lớp 9 - Nội dung bài 4 - bài 5 - bài 6 ( Câu hỏi ôn tập có đáp án)

Thảo luận trong 'Địa lý lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 11/7/14.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Bài 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
  A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
  I. Nguồn lao động và sử dụng lao động
  1. Nguồn lao động

  [​IMG]
  - Lao động dồi dào và tăng nhanh.
  - Lao động cần cù, giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ CN nhưng chất lượng lao động còn thấp.
  - Nguồn lao động chủ yếu tập trung ở nông thôn.

  2. Sử dụng lao động
  - Sử dụng lao động ở nước ta đang thay đổi theo hướng tích cực.
  + Nông, lâm, ngư nghiệp giảm.
  + Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng.

  II. Vấn đề việc làm
  - Do nguồn lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển nên đã gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm.
  - Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị khá cao (6%).
  - Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn còn rất nhiều (77,7%).

  III. Chất lượng cuộc sống
  - Đang ngày càng được cải thiện.
  - Có chênh lệch giữa các vùng, giữa các tầng lớp dân cư.

  Bài 5: THỰC HÀNH
  PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999
  Câu 1:
  Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999
  Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt
  a. Hình dạng của tháp.
  - Đáy
  - Đỉnh
  - Kiểu

  b. Cơ cấu theo độ tuổi (Câu 1 + Câu 2)
  - Từ 0 -> 14 tuổi
  - Từ 15 -> 59 tuổi
  - Từ 60 tuổi trở lên
  Sau 10 năm, cơ cấu dân số có chuyển biến tích cực
  - Nhóm tuổi 0 - 14 giảm mạnh từ 39 % xuống 33,5 % (giảm 5,5 %), nhờ những tiến bộ về y tế, vệ sinh; đặc biệt nhận thức về kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng cao.
  - Nhóm tuổi 15 - 59 tăng khá nhanh, từ 53,8 % lên 58,4 % (tăng 4,6%), do hậu quả của thời kì bùng nổ dân số trước đó khiến nhóm tuổi lao động hiện nay tăng cao.
  - Nhóm tuổi >60 tăng chậm từ 7,2% lên 8,1% (tăng 0,9%), nhờ chất lượng cuộc sống được cải thiện.

  c. Tỉ lệ dân số phụ thuộc

  Câu 3: Cơ cấu dân số theo độ tuổi (SBT trang 17)
  a. Thuận lợi:
  - Lực lượng dồi dào.
  - Nhiều lao động trẻ.
  - Số người bổ sung cho lực lượng lao động hằng năm lớn.
  b. Khó khăn:
  - Lao động trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.
  - Khả năng tiếp thu KH-KT.........
  c. Biện pháp:
  - Đa dạng hoá các ngành nghề.
  - Đào tạo việc làm cho nhiều người trong độ tuổi lao động.

  Bài 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
  A. TRỌNG TÂM KIÉN THỨC
  I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
  -Trải qua nhiều giai đoạn phát triển.+ Năm 1945 -> 1954: Chống Pháp.
  + Năm 1954 -> 1975: Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam chống Mĩ.
  + Năm 1975 -> 1986: Cả nước đi lên xây dựng CNXH.
  II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
  1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế


  [​IMG]

  - Chuyển dịch cơ cấu ngành:+ Nông, lâm, ngư nghiệp giảm.+ Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng.
  - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:+ Vùng chuyên canh.
  + Vùng kinh tế.
  + Khu công nghiệp
  .- Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:
  + Khu vực KT trong nước.
  + Khu vực KT có vốn đầu tư của nước ngoài.
  2. Những thành tựu và thách thức- Thành tựu:+ Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.+ Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.+ Nền kinh tế đang hội nhập với khu vực và thế giới.- Thách thức:+ Nhiều tỉnh, huyện, nhất là ở miền núi vẫn còn nghèo.+ Nhiều loại tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.+ Nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc: việc làm, văn hoá, giáo dục, y tế...

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này