Hướng dẫn tạo Module đơn giản trong joomla

Thảo luận trong 'Joomla' bắt đầu bởi Gardener, 20/1/14.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  Module là một Extension cơ bản trong joomla dễ viết và dễ sử dụng, với module bạn có thể tùy chọn vị trí mặc định của chúng. Hôm nay ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một module "Hello world", mục đích chính của bài viết này là giúp các bạn hiểu được cấu trúc của một Module đơn giản trong joomla, sau đó ở các bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết các module phức tạp hơn.

  [​IMG]

  Đây là cấu trúc của module mod_helloword của chúng ta, chúng ta sẽ xét tập tin mod_helloworld.php đây là điểm vào của module, tập tin này sẽ có 3 nhiệm vụ:

  1. Thêm tập tin helper vào module
  2. Nhận các kết quả trả về từ các function của class nằm trong tập tin helper
  3. Thêm template vào module nằm trong thư mục tmpl
  <?php

  /*
  * Hướng dẫn được viết bởi JoomlaBasic.com
  *
  */

  defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
  require_once (dirname(__FILE__).DS.'helper.php');
  $hello = modHelloWorldHelper::getHello();
  require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_helloworld'));

  ?>

  Tập tin helper của chúng ta sẽ chứa class modHelloWorldHelper chứa hàm getHello() mục đích của hàm này là trả về câu "Hello World"

  <?php

  /*
  * Hướng dẫn được viết bởi JoomlaBasic.com
  *
  */

  defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
  class modHelloWorldHelper
  {
  function getHello()
  {
  return 'Hello world';
  }
  }
  ?>


  Tiếp theo, chúng ta sẽ xét tập tin default.php nằm trong thư mục tmpl, đây là nơi hiện thị kết quả ra màn hình

  <?php

  /*
  * Hướng dẫn được viết bởi JoomlaBasic.com
  *
  */

  defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
  ?>

  <div><?php echo $hello; ?></div>

  Để module chúng ta hiển thị trong quản trị bạn cần cấu hình trong tập tin mod_helloworld.xml các thông số cho module

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <install type="module" version="1.5.0">
  <name>Module Hello World</name>
  <author>Che Linh Nguyen</author>
  <creationDate>09/01/2012</creationDate>
  <copyright>Copyright(C) Joomlabasic.com</copyright>
  <license>http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL</license>
  <authorEmail>
  nclinh.it3@gmail.com</authorEmail>
  <authorUrl>www.JoomlaBasic.com</authorUrl>
  <version>1.5.0</version>
  <description>This is free module !</description>
  <files>
  <filename module="mod_helloworld">mod_helloworld.php</filename>
  </files>
  <params></params>
  </install>


  Kết quả của chúng ta khi có tập tin mod_helloworld.xml ( Vào quản trị > Modules manager > New )

  [​IMG]

  Kết quả xuất ra màn hình bên ngoài

  [​IMG]

  Chú ý: Tên điểm vào module phải trùng tên với thư mục chứa module, ở module chúng ta là mod_helloworld nên tập tin vào làmod_helloworld.php.

  Chúc các bạn thành công !

  Loading...
  HuyNam thích bài này.
 2. HuyNam

  HuyNam Thành viên mới

 3. Gardener

  Gardener Admin

  thanks bạn Nam chia sẽ

Chia sẻ trang này