Lịch Sử 6 Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 6' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 3/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 6 -Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI .

  [​IMG]

  Cây papyrus
  1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì ?

  -Thiên văn học và lịch ra đời thuận lợi để làm ruộng .

  -Làm đồng hồ đo thời gian .

  -Chữ tượng hình là hình vẽ theo qui ước , mô phỏng vật thật .

  -Người Ai Cập viết trên giấy Pa- pi -rút ; người Trung Quốc viết trên mai rùa, thẻ tre ; người Lưỡng Hà viết trên đất sét đem nung khô .

  -Sáng tạo ra chữ số : số 1 đến 9 và số 0 là công của ngươi Ấn Độ cổ đại .

  -Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10, Pi=3,16. và giỏi về hình học .

  -Người Lưỡng Hà giỏi về số học .​
  -Kiến trúc : Kim Tự Tháp ở Ai Cập , thành Ba- bi -lon ở Lưỡng Hà .

  [​IMG]

  Chữ số 1 đến 9 và số 0 (Ấn Độ cổ đại)

  [​IMG]

  Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10  2. Người Hi Lạp và Rô ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?
  -Người Hy Lạp và Rô Ma làm ra lịch dựa theo sự di chuyển của Trái đất quanh mặt trời ( 1 năm là 365 ngày 6 giờ chia thành 12 tháng .
  -Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c….. do đó ý nghĩ của con người được ghi chép lại .


  * Các nhà khoa học nổi danh:

  -Tóan học : Ta -lét , Pi- ta -go, Ơ -cơ -lít . Ứng dụng vào việc đo đạc ruộng đất , xây dựng, tính toán buôn bán , quân sự .

  -Vật lý : Ac- si - mét .

  -Triết học : Pla tôn,A ri x tốt .

  -Sử học: Hê- rô -đốt , Tu- xi -đít .

  -Địa lý : Stơ- ra -bôn .​

  * Văn học Hy Lạp :

  -Sử thi I –li- át , Ô- đi- xê của Hô -me .

  -Kịch thơ Ô -re -xti của Et- xin, Ơ -đép .

  * Kiến trúc và điêu khắc :

  -Pac –tê- nông –Hy Lạp.

  -Đấu trường Cô- li -dê – Rô ma .

  -Tượng lực sĩ ném đĩa .

  -Tượng thần vệ nữ Mi -lô .

  Chữ viết ,lịch và một số thành tựu khoa học cơ bản thời cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay .

  [​IMG]

  Giấy papyrus

  [​IMG]

  Chữ viết trên mai rùa

  [​IMG]

  Chữ viết trên thẻ tre

  [​IMG]

  Chữ viết trên đất sét nung khô

  [​IMG]

  Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c

  [​IMG]

  Bình gốm Hy Lạp

  [​IMG]

  Thần Venus

  [​IMG]

  Khải hoàn môn La Mã


  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
  Loading...

Chia sẻ trang này