Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi SV2013, 6/8/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

  Lược đồ Cao trào cách mạng 1930-1931

  I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933)

  [​IMG]


  * Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 lan nhanh sang các thuộc địa trong đó có VN:

  -Nông nghiệp , công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn , giá cả đắt đỏ .

  -Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ , hạn hán lũ lụt .

  * Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh:

  -Ảnh hưởng nặng của khủng hỏang kinh tế thế giới ( 1929-1933).

  -Chính sách bóc lột (tăng thuế) ,khủng bố ,đàn áp dã man của Pháp.

  -Đ CSVN ra đời tập hợp nhân dân đấu tranh.

  [​IMG]

  Lược đồ Phong trào Xô Viết Nghệ tĩnh

  II.Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh .

  a.Dưới sự lãnh đạo của Đảng , phong trào đấu tranh phát triển mạnh trên toàn quốc ( 1930-1931) đạt đến đỉnh cao đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh .

  -2-1930 , 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công.

  -4- 1930 bãi công ở Nam Định , Bến Thủy, Hải Phòng , Sài gòn …

  -1-5-1930 ngày Quốc tế Lao Động , mít tinh, bãi công ở nhiều nơi , xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng tại Hà Nội , Hải Phòng , Nam Định , Bến Thủy , Sài gòn , Chợ Lớn ….

  -9-1930 phát triển mạnh tại Nghệ Tĩnh.

  [​IMG]
  Lược đồ Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh 1930-1931  b.Phong trào ở Nghệ -Tĩnh mạnh nhất đạt tới đỉnh cao ( 9-1930) .

  Xem bản đồ trang 44 :

  Căn cứ CM : huyện Thanh Chương ( Nghệ An ) .

  Nơi công nhân biểu tình : Vinh.

  Nơi nông dân biểu tình : Nam Đàn , Hưng Nguyên, Can Lộc….

  Địa phương lập chính quyền Xô Viết cấp xã : Quỳnh Lưu , Diễn Châu , Nghi Lộc , Nam Đàn , Hưng nguyên.

  Nơi cơ quan tỉnh ủy đóng : Thanh Chương…

  - Như vậy khởi nghĩa lan rộng khắp nơi

  -Chính quyền phong kiến tay sai bị tan rã .

  -Các tổ chức Đảng ở Địa phương ( Ban chấp hành nông hội xã…) quản lý mọi mặt ở nông tnôn , làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo kiểu Xô Viết .

  c. Chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng :* Quản lý chính quyền : ban chấp hành nông hội xã do chi bộ Đảng lãnh đạo quản lý mọi mặt ở nông thôn .

  * Hình thức chính quyền : theo kiểu Xô Viết .

  * Các chính sách :

  + Kinh tế : chia lại ruộng đất công , giảm tô , xóa nợ , bãi bỏ thuế của đế quốc , phong kiến.

  + Xã hội : khuyến khích học chữ quốc ngữ , bài trừ mê tín dị đoan , giáo dục ý thức chính trị cho nhân dân .

  + Quân sự : tổ chức các đội tự vệ vũ trang .

  + Chính trị :thực hiện quyền tự do dân chủ ,các tổ chức quần chúng .

  * Nhược điểm : chưa lập bộ máy chính quyền hoàn chỉnh , chưa triệt để giải quyết ruộng đất cho nông dân .

  * Hoạt động mạnh nhất là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên ngày 12-9-1930 đạt đến đỉnh cao, khiên Pháp đàn áp dã man .

  Tuy thất bại nhưng có ý nghĩa to lớn , chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  [​IMG]

  Tranh Xôviết Nghệ -Tĩnh

  III. Lực lượng cách mạng được phục hồi .

  -Cuối 1931 Pháp khủng bố cực kỳ tàn bạo .

  -Đảng viên bị bắt , nhà tù thành trường học cách mạng , tìm cách liên lạc với cơ sở bên ngoài .

  -Bên ngoài Đảng viên tranh cử vào hội đồng thành phố , tuyên truyền cho quần chúng theo khẩu hiệu của Đảng , như vậy phong trào đã được khôi phục như :

  + Hệ thống tổ chức Đảng được phục hồi vào 1934-1935, các xứ ủy Bắc Kỳ , Trung Kỳ, Nam Kỳ lần lượt được lập lại .

  + Tháng 3-1935 Đại Hội lần I của Đảng họp tại Ma cao chuẩn bị cao trào mới .

  +1930-1931: cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh .

  +1931-1934 : thoái trào .

  +1934-1935 : phục hồi ,khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng .

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

  Loading...

Chia sẻ trang này